Asielstatistieken juli 2015

  • In juli 2015 werden in België 2.975 asielaanvragen ingediend. Dit is een stijging van 30 % in vergelijking met de maand juni 2015.
  • In juli waren de belangrijkste landen van herkomst van asielzoekers Irak (887 aanvragen, 29,8 % van het totaal), Syrië (512 aanvragen, 17,2 %), Afghanistan (357 aanvragen, 12 %) en Somalië (261 aanvragen, 8,8 %). Deze vier herkomstlanden samen zijn verantwoordelijk voor meer dan twee derde van het totaal aantal asielaanvragen ingediend in de maand juli (67,8 %). De asielzoekers van wie de nationaliteit onbepaald is (2,7 %), Pakistan (2,5 %), Guinee (2,2 %), Rusland (1,9 %), Albanië (1,5 %) en Burundi (1,5 %) vervolledigen de top 10 van de landen van herkomst.
  • 345 (11,6 %) van de 2.975 aanvragen die in juli werden geregistreerd, zijn meervoudige aanvragen. Deze aanvragen zijn voornamelijk afkomstig van asielzoekers uit Afghanistan (49 aanvragen), Rusland (29 aanvragen) en Irak (20 aanvragen).
  • In juli nam het CGVS in totaal 1.220 beslissingen. 276 beslissingen werden genomen in het kader van het onderzoek van meervoudige asielaanvragen (97 beslissingen tot inoverwegingneming en 179 beslissingen tot niet-inoverwegingneming).
  • Van de 944 andere beslissingen (beslissingen ten gronde) die het CGVS in juli nam, zijn er 499 beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus en 85 beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Het beschermingspercentage in juli is 61,8 % (584 positieve beslissingen op een totaal van 944 beslissingen ten gronde).
  • Eind juli bedroeg de totale werklast van het CGVS 5.830 dossiers. dossiers kan men beschouwen als een normale werkreserve. De eigenlijke achterstand bedraagt 1.930 dossiers.
12 augustus 2015

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.