Asielstatistieken augustus 2023

Het CGVS heeft de asielcijfers van augustus 2023 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In augustus registreerde de DVZ 3.639 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in augustus nog 27 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor augustus op 3.666.
  • Syrië, Afghanistan en Palestina staan in augustus 2023 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Turkije, Eritrea, Guinee, Congo (DRC), Kameroen, Georgië en Somalië vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In augustus 2023 nam het CGVS 1.822 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.140 personen.
  • In augustus 2023 bedroeg het beschermingspercentage 39,7 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind augustus 2023 bedroeg de totale werklast 23.061 dossiers (27.506 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 6.500 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 16.561 dossiers maken de reële achterstand uit.
15 september 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.