Asielstatistieken oktober 2023

Het CGVS heeft de asielcijfers van oktober 2023 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In oktober registreerde de DVZ 3.638 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in oktober nog 102 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor oktober op 3.740.
  • Syrië, Turkije en Palestina staan in oktober 2023 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Afghanistan, Eritrea,  Kameroen, Congo (DRC), Guinee, Moldavië en Rusland vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In oktober 2023 nam het CGVS 2.348 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.827 personen.
  • In oktober 2023 bedroeg het beschermingspercentage 44 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind oktober 2023 bedroeg de totale werklast 23.908 dossiers (28.745 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 6.500 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 17.408 dossiers maken de reële achterstand uit.
15 november 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.