Actueel

cg

FAQ Corona

Hierna geven we de antwoorden op enkele veel gestelde vragen omtrent onze werking tijdens de huidige Coronacrisis.

cg

Werking van het CGVS tijdens de Coronacrisis

Het CGVS organiseert voorlopig geen persoonlijke onderhouden. De persoonlijke onderhouden via videoconferentie in gesloten centra gaan enkel door ...

eurostation

Coronavirus - gehoren opgeschort

Het CGVS neemt bijkomende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

ASIELSTATISTIEKEN FEBRUARI 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van februari 2020 gepubliceerd.

Oudere berichten

Versnelde procedure voor verzoekers met een status in een andere EU lidstaat

De afgelopen maanden zagen we een forse stijging van het aantal verzoeken van personen die al internationale bescherming genieten in een andere lidstaat van de EU. Voor deze dossiers, die bij voorrang worden behandeld, zetten we de belangrijkste principes op een rij.

Asielstatistieken januari 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van januari 2020 gepubliceerd.

Nieuwe lijst veilige landen

België heeft een nieuwe lijst met veilige landen van herkomst goedgekeurd.

Asielstatistieken – Overzicht 2019

Balans van het jaar 2019.

Asielstatistieken november 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van november 2019 gepubliceerd.

Behandelingstermijnen verzoeken om internationale bescherming

Sinds de tweede helft van 2018 tot op vandaag is het aantal verzoeken om internationale bescherming fors gestegen. Het CGVS kan hierdoor niet alle dossiers binnen korte termijn behandelen. U kan hier meer informatie lezen over de redenen van de langere behandelingstermijnen alsook over het tijdsbestek waarbinnen een beslissing te verwachten valt.

Nieuw adres CGVS