Actueel

A fictitious example of a bar chart to illustrate this

Asielstatistieken januari 2024

Het CGVS heeft de asielcijfers van januari 2024 gepubliceerd.

de vlag van Soedan

Hervatting dossierbehandeling Soedan

In april 2023 brak er in Soedan een intern conflict uit tussen de Sudanese Armed Forces (SAF) onder leiding van de voorzitter van de overgangsraad, generaal Al-Burhan en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) onder leiding van generaal Hemedti. Naar aanleiding van de uitbraak van dit gewelddadig intern conflict, ging het CGVS over tot de opschorting van de behandeling van alle Soedanese dossiers.

Nieuwe Franstalige adjunct-commissaris

De ministerraad benoemde vandaag Annick Goeminne als adjunct-commissaris bij het CGVS. Zij zal op 4 maart 2024 haar nieuwe functie opnemen. Zij zal de commissaris-generaal Sophie Vanbalberghe bijstaan, zoals de andere adjunct Christophe Hessels dit al sedert begin 2022 doet.

Russische vlag

Hervatting dossierbehandeling Rusland

Gezien de ontwikkelingen die zich in het land hebben voorgedaan, werd de behandeling van verzoeken om internationale bescherming van Russische staatsburgers tijdelijk geblokkeerd.

Oudere berichten

Asielstatistieken: overzicht 2023

Het CGVS heeft de asielcijfers en het bilan van 2023 gepubliceerd

Nieuw beleid Somalië

Nieuw beleid m.b.t. de veiligheidssituatie voor de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming uit Somalië.

Het CGVS hervat de behandeling van alle Palestijnse dossiers

Naar aanleiding van de escalatie van het Israëlisch-Palestijnse conflict in oktober besliste het CGVS  tot een tijdelijke opschorting van de beslissing tot toekenning of weigering van de subsidiaire beschermingsstatus in Palestijnse dossiers.

Asielstatistieken november 2023

Het CGVS heeft de asielcijfers van november 2023 gepubliceerd.

Spoorstaking op 6 en 7 december: persoonlijke onderhouden gaan door

Het CGVS annuleert de persoonlijke onderhouden gepland op woensdag 6 en donderdag 7 december niet.

Asielstatistieken oktober 2023

Het CGVS heeft de asielcijfers van oktober 2023 gepubliceerd.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.