Actueel

A fictitious example of a bar chart to illustrate this

Asielstatistieken augustus 2021

Het CGVS heeft de asielcijfers van augustus 2021 gepubliceerd.

afbeelding asielaanvraag op het cgvs

Behandelingstijd van asieldossiers

Sinds de tweede helft van 2020, na een daling veroorzaakt door de Covidcrisis, is het aantal asielaanvragen fors gestegen. Dit zorgde opnieuw voor een aanzienlijke stijging van de werklast op het CGVS. Hierdoor is het CGVS niet meer in staat om alle dossiers binnen een kort termijn te behandelen.

vlag Afghanistan

Opschorting beslissingen Afghanistan

Gedeeltelijke opschorting van beslissingen van verzoekers afkomstig uit Afghanistan

A fictitious example of a bar chart to illustrate this

Asielstatistieken juli 2021

Het CGVS heeft de asielcijfers van juli 2021 gepubliceerd.

Oudere berichten

Asielstatistieken juni 2021

Het CGVS heeft de asielcijfers van juni 2021 gepubliceerd.

De behandeling van verzoeken van Palestijnen (update)

Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) beschouwt de situatie van vele Palestijnen als problematisch. Dit geldt in het bijzonder voor Palestijnen afkomstig uit Gaza, maar ook voor diegenen die afkomstig zijn uit de Westbank of andere landen van herkomst.

Vacature Protection Officer (update)

Selor publiceerde een vacature voor een statutaire selectie voor de functie van Migration Officer/Protection Officer.

Jaarrapport European Migration Network (EMN)

Het jaarrapport van het EMN geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2020

Asielstatistieken mei 2021

Het CGVS heeft de asielcijfers van mei 2021 gepubliceerd.

De behandeling van verzoeken van Palestijnen

Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) beschouwt de situatie van vele Palestijnen als problematisch. Dit geldt in het bijzonder voor Palestijnen afkomstig uit Gaza, maar ook voor diegenen die afkomstig zijn uit de Westbank of andere landen van herkomst.