Actueel

wachtzaal

Versnelde procedure voor verzoekers met een status in een andere EU lidstaat

De afgelopen maanden zagen we een forse stijging van het aantal verzoeken van personen die al internationale bescherming genieten in een andere lidstaat van de EU. Voor deze dossiers, die bij voorrang worden behandeld, zetten we de belangrijkste principes op een rij.

Asielstatistieken januari 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van januari 2020 gepubliceerd.

veilige landen

Nieuwe lijst veilige landen

België heeft een nieuwe lijst met veilige landen van herkomst goedgekeurd.

Asielstatistieken – Overzicht 2019

Balans van het jaar 2019.

Oudere berichten

Asielstatistieken november 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van november 2019 gepubliceerd.

Behandelingstermijnen verzoeken om internationale bescherming

Sinds de tweede helft van 2018 tot op vandaag is het aantal verzoeken om internationale bescherming fors gestegen. Het CGVS kan hierdoor niet alle dossiers binnen korte termijn behandelen. U kan hier meer informatie lezen over de redenen van de langere behandelingstermijnen alsook over het tijdsbestek waarbinnen een beslissing te verwachten valt.

30 jaar Kinderrechtenverdrag

Op 20 november 2019 bestaat het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind 30 jaar. Ook het CGVS viert deze belangrijke verjaardag!

Asielstatistieken oktober 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van oktober 2019 gepubliceerd.

Notities persoonlijk onderhoud voor verzoekers in open centra

Verzending en betekening van de notities van het persoonlijk onderhoud voor verzoekers die in open centra verblijven...

Beleid ten aanzien van El Salvador

Het aantal verzoekers uit El Salvador is de voorbije maanden sterk toegenomen.

Nieuw adres CGVS