Actueel

skype

Problemen telefonische bereikbaarheid

Het CGVS ondervindt momenteel problemen met de telefoonverbinding ...

laptop

Bericht aan advocaten

We vragen aan de advocaten medewerking om de gehoren zo ‘coronaproof’ mogelijk te laten verlopen

ASIELSTATISTIEKEN SEPTEMBER 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van september 2020 gepubliceerd.

ASIELSTATISTIEKEN AUGUSTUS 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van augustus 2020 gepubliceerd.

Oudere berichten

ASIELSTATISTIEKEN JULI 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van juli 2020 gepubliceerd.

Behandelingstermijnen van verzoeken

Sinds de tweede helft van 2018 is het aantal verzoeken om internationale bescherming aanzienlijk gestegen.

ASIELSTATISTIEKEN JUNI 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van juni 2020 gepubliceerd.

Hervatting gehoren niet-begeleide minderjarige verzoekers

De gehoren met niet-begeleide minderjarig verzoekers worden weldra hervat. Voogden worden vanaf 9 juli gecontacteerd om het gehoor met hun pupil vast te leggen.

Nieuwe protection officers wonen persoonlijke onderhouden bij via webcam

De nieuwe protection officers zullen, in het kader van hun opleiding, persoonlijke onderhouden bijwonen via een webcam.

Pilootproject videogehoren met minderjarigen

Het CGVS start met een pilootproject videogehoren voor niet-begeleide minderjarige verzoekers.

Nieuw adres CGVS