Vluchtelingendocumenten

Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen

De Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen staat in voor de afgifte van documenten aan erkende vluchtelingen en aan erkende staatlozen. Zij kunnen zich niet meer wenden tot hun nationale overheid om administratieve documenten te verkrijgen. Het CGVS heeft de bevoegdheid om deze documenten af te leveren aan erkende vluchtelingen.

Sommige documenten kan men schriftelijk aanvragen. Voor bepaalde documenten moet men langskomen op het CGVS.

Wie kan zich wenden tot de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen?
 • Erkende vluchtelingen
 • Erkende vluchtelingen die de Belgische nationaliteit hebben verkregen
 • Erkende staatlozen
 • Medewerkers van OCMW’s, sociale diensten, gemeenten en advocaten die een aanvraag indienen in naam van erkende vluchtelingen.
Documenten voor de erkende vluchteling

AUTOMATISCHE AFGIFTE DOOR HET CGVS

Het CGVS levert de volgende documenten automatisch af aan de erkende vluchteling:

 • Het vluchtelingenattest: dit is het bewijs van de erkenning als vluchteling door het CGVS.
 • Het getuigschrift van identiteit: identiteitsgegevens vermeld op het vluchtelingenattest kunnen verschillen van de gegevens gekend in het wachtregister. Het CGVS maakt dan automatisch een bijkomend getuigschrift van identiteit aan. Dit getuigschrift vermeldt dat het over dezelfde persoon gaat.
 • Het getuigschrift van geboorte voor kinderen die ingeschreven staan op de bijlage 25/26 (asielaanvraag aan de grens / asielaanvraag in het binnenland) van één van de erkende ouders.

Het CGVS verstuurt deze documenten per post naar het laatst gekende adres van de erkende vluchteling.
Het CGVS levert deze documenten kosteloos af.

DOCUMENTEN OP VRAAG VAN DE ERKENDE VLUCHTELING

De erkende vluchteling, maar ook een medewerker van het OCMW, een gemeente, een sociale dienst of een advocaat in naam van de erkende vluchteling kunnen de volgende documenten aanvragen bij de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen:

 • een attest over de status van vluchteling (bijvoorbeeld met vermelding van de datum van de erkenning als vluchteling of van de periode waarin de persoon erkend was als vluchteling)
 • een getuigschrift van geboorte in het geval de vluchteling geen geboorteakte kan verkrijgen in zijn land van geboorte
 • een getuigschrift van huwelijk (als beide partners in België verblijven)
 • een getuigschrift van weduwschap
 • een getuigschrift van echtscheiding
 • een verklaring van de burgerlijke staat
 • een kopie van gezinssamenstelling
 • een aanvraag van attest van vluchteling voor een kind geboren in België. Voorwaarden: ofwel zijn beide ouders erkend als vluchteling, ofwel is de moeder – erkend vluchteling – alleenstaand en staat de vader niet vermeld op de recente geboorteakte van het kind. De ouder(s) moet(en) een recente kopie van de geboorteakte van het kind voorleggen. Ze moet(en) ook het document ‘Aanvraag erkenning als vluchteling van minderjarig(e) kind(eren)’ bij de gemeente laten ondertekenen. Door ondertekening van dit document bij de gemeente, wordt ook de handtekening van de ouder(s) gelegaliseerd.

Voor de aanvraag van deze documenten, geldt een schriftelijke procedure: per post, mail of fax:

 • De aanvrager vult het formulier ‘Aanvraag: getuigschrift of attest van vluchteling’ in. (ook te vinden op de webpagina Formulieren onder de rubriek ‘Andere’)
 • Na ontvangst van de aanvraag zal de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen de aanvraag zo snel mogelijk behandelen en de documenten per post opsturen.

In de volgende gevallen moet de erkende vluchteling langskomen bij de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen:

 • Voor de aanvraag van een vrijstelling van legalisatie van een document van burgerlijke staat
 • Als hij afstand wil doen van de vluchtelingenstatus
 • Als hij ambtelijk geschrapt werd en een vluchtelingenattest wil opvragen
 • Als hij originele documenten wil ophalen die hij tijdens of na zijn asielprocedure op het CGVS had afgegeven.
Documenten voor de erkende vluchteling die Belg is geworden

De erkende vluchteling die de Belgische nationaliteit heeft verkregen, kan bij de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen terecht voor:

 • een eensluidend afschrift van het getuigschrift van geboorte, huwelijk…
 • een verklaring van de burgerlijke staat
 • een attest over de vluchtelingenstatus, voor de periode dat hij erkend vluchteling was en nog niet de Belgische nationaliteit had.

Het CGVS levert deze documenten kosteloos af.

Voor de aanvraag van deze documenten, geldt een schriftelijke procedure: per post, mail of fax:

 • De aanvrager vult het formulier ‘Aanvraag: getuigschrift of attest van vluchteling’ in, te vinden via http://www.cgvs.be/nl/formulieren, onder de tab ‘Andere’.
 • Na ontvangst van de aanvraag zal de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen de aanvraag zo snel mogelijk behandelen en de documenten per post opsturen.

Het komt voor dat de erkende vluchteling die de Belgische nationaliteit heeft verkregen originele documenten wil ophalen die hij tijdens of na zijn asielprocedure op het CGVS had afgegeven. In dat geval moet hij langskomen bij de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen.

Documenten voor de erkende staatloze

Een staatloze die erkend is door de rechtbank van eerste aanleg kan voor een aantal documenten niet terecht in het land waar hij werd geboren of gewoond heeft.

De erkende staatloze kan de volgende documenten aanvragen bij de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen:

 • geboorteakte
 • een getuigschrift van huwelijk (als beide partners in België verblijven)
 • een getuigschrift van weduwschap
 • een getuigschrift van echtscheiding
 • een verklaring van de burgerlijke staat

Het CGVS levert deze documenten kosteloos af.

Voor de aanvraag van deze documenten, geldt een schriftelijke procedure: per post, mail of fax:

 • De aanvrager vult het formulier ‘Aanvraag: getuigschrift of attest van vluchteling’ in, te vinden via http://www.cgvs.be/nl/formulieren, onder de tab ‘Andere’.
 • Na ontvangst van de aanvraag zal de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen de aanvraag zo snel mogelijk behandelen en de documenten per post opsturen.
Wie kan zich niet wenden tot de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen?
 • Personen die in België de subsidiaire beschermingsstatus kregen toegekend
 • Personen van wie het verblijf in België geregulariseerd werd
 • Gezinsleden van erkende vluchtelingen, die zelf niet de vluchtelingenstatus hebben.
Welke documenten geeft de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen niet af?
 • Identiteitsbewijzen
 • Paspoorten, reisdocumenten
 • Rijbewijzen
 • Diploma’s
 • Een tenlasteneming
 • Een wettiging van handtekening

Meer informatie over de vluchtelingenstatus vindt u in de brochure ‘U bent erkend als vluchteling in België’ .

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.