Formulieren

Asielzoekers

 • Aanvraag: Kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud

  Als verzoeker of advocaat kan u voortaan inzage vragen in de notities van het persoonlijk onderhoud voordat het CGVS een beslissing heeft genomen over het verzoek om internationale bescherming. U doet dit door binnen de twee werkdagen na het persoonlijk onderhoud hiervan een kopie op te vragen. Binnen de acht werkdagen nadat u de kopie ontvangen heeft, kunt u opmerkingen maken als u dat wenst, waar het CGVS vervolgens rekening mee zal houden.

  Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

 • Aanvragen van kopieën van administratieve documenten

  Met dit formulier kan de asielzoeker een kopie aanvragen van bepaalde documenten en inzage vragen in zijn asieldossier.

  Vul het formulier volledig in en bezorg het aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR. U vindt de gegevens terug op het formulier.

 • Verklaring: aanstelling van een vertrouwenspersoon

  De asielzoeker kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon tijdens de asielprocedure. Deze persoon kan de asielzoeker bijstaan vanuit zijn professionele kennis. Een vertrouwenspersoon aanwijzen kan met dit formulier.

  Vul het formulier volledig in, voeg er een kopie van de identiteitskaart van de vertrouwenspersoon bij en bezorg dit aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR, bij voorkeur vooraleer u gehoord wordt. U vindt de gegevens terug op het formulier.

 • Verklaring: afstand van het verzoek om internationale bescherming

  Met dit formulier kan de verzoeker afstand doen van zijn verzoek om internationale bescherming. Het CGVS zal het verzoek om internationale bescherming niet verder behandelen.

  Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

 • Verklaring: afstand van de bijstand van een tolk

  De asielzoeker wil niet dat er een tolk aanwezig is bij zijn gehoor op het CGVS. Het gehoor zal verlopen in de proceduretaal: Nederlands of Frans.

  Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

 • Verklaring: wijziging gekozen woonplaats

  Bij een verhuis moet de asielzoeker zijn nieuwe adres bezorgen aan het CGVS en de DVZ.

  Vul het formulier volledig in en stuur het aangetekend op naar het CGVS en de DVZ. U vindt de gegevens terug op het formulier.

 • Verklaring: wijziging gekozen woonplaats niet-begeleide minderjarigen

  Bij een verhuis moet de minderjarige asielzoeker zijn nieuwe adres bezorgen aan het CGVS en de DVZ.

  Vul het formulier volledig in en stuur het aangetekend op naar het CGVS en de DVZ. U vindt de gegevens terug op het formulier.

 • Medisch attest

  Dit medisch attest kan een stavingstuk zijn voor personen die asiel aanvragen in België omwille van het risico op vrouwelijke genitale verminking (VGV) en dit motief voor zichzelf inroepen. Het kan ook gebruikt worden door de ouder(s) die dit risico inroepen in hoofde van (een) niet-besneden minderjarige dochter(s).

  Daarnaast voorziet het CGVS in een opvolgingsprocedure voor gezinnen aan wie het CGVS de vluchtelingenstatus toekent omwille van een vrees voor vervolging op basis van VGV van hun dochter(s). Het CGVS ziet ook na de toekenning van de vluchtelingenstatus toe op een effectieve bescherming van deze meisjes. In het kader van  de opvolgingsprocedure ‘VGV’ bezorgen de ouders van de meisjes jaarlijks een medisch attest aan het CGVS dat bewijst dat hun dochter geen genitale verminking heeft ondergaan. Meer informatie over deze opvolgingsprocedure ‘VGV’ vindt u hier: http://www.cgvs.be/nl/vrouwelijke-genitale-verminking.

Advocaten en derden

 • Aanvraag: Kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud

  Als verzoeker of advocaat kan u voortaan inzage vragen in de notities van het persoonlijk onderhoud voordat het CGVS een beslissing heeft genomen over het verzoek om internationale bescherming. U doet dit door binnen de twee werkdagen na het persoonlijk onderhoud hiervan een kopie op te vragen. Binnen de acht werkdagen nadat u de kopie ontvangen heeft, kunt u opmerkingen maken als u dat wenst, waar het CGVS vervolgens rekening mee zal houden.

  Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

 • Aanvraag: kopieën van administratieve documenten of inzage in een asieldossier

  Met dit formulier kan de advocaat een kopie aanvragen van bepaalde documenten uit het asieldossier van zijn cliënt. Hij kan ook inzage vragen in het asieldossier.

  Vul het formulier volledig in en bezorg het aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR. U vindt de gegevens terug op het formulier.

 • Verklaring: tussenkomst van advocaat

  Met dit formulier kan de advocaat zijn tussenkomst melden in een bepaald asieldossier.

  Vul het formulier volledig in en bezorg het aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersone en UNHCR. U vindt de gegevens terug op het formulier.

 • Verklaring: tussenkomst van medewerker UNHCR

  Met dit formulier kan UNHCR de tussenkomst melden in een bepaald asieldossier.

  Vul het formulier volledig in en bezorg het aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Erkende vluchtelingen

 • Aanvraag: getuigschrift of attest van vluchteling

  Met dit formulier kan de erkende vluchteling documenten (getuigschriften) van burgerlijke stand aanvragen.

  Vul het formulier volledig in, voeg een er een kopie van uw identiteitskaart bij en bezorg dit aan de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen. U vindt de gegevens terug op het formulier.

 • Aanvraag: Erkenning als vluchteling van minderjarig(e) kind(eren)

  Dit attest kan alleen gebruikt worden voor kinderen geboren in België. Voorwaarden: ofwel zijn beide ouders erkend als vluchteling, ofwel is de moeder – erkend vluchteling – alleenstaand en staat de vader niet vermeld op de recente geboorteakte van het kind.

  Laat dit attest invullen door de gemeente. De handtekening van de ouder(s) wordt hierbij ook gelegaliseerd.

  Bezorg dit attest daarna samen met een kopie van de geboorteakte en kopie van de verblijfstitel aan de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.