Woordenlijst

U bent hier

A B C D E F G H I M N O P R S T U V W

Afstand van de asielaanvraag

De asielzoeker kan zijn asielaanvraag stopzetten voor het einde van de procedure. De asielzoeker kan diverse redenen hebben om afstand te doen van zijn asielaanvraag. Enkel de asielzoeker kan uit vrije wil en op eigen initiatief afstand doen van zijn asielaanvraag.

Annulatieberoep

Een annulatieberoep vraagt de vernietiging van een beslissing van het CGVS of van de DVZ. De RvV voert enkel een wettigheidscontrole uit: de RvV gaat na of de beslissing in overeenstemming is met de wet maar spreekt zich niet ten gronde uit. Een annulatieberoep is niet opschortend.

Asiel

Een persoon die zijn land ontvlucht omwille van een vrees voor vervolging of een risico op ernstige schade, kan internationale bescherming op het grondgebied van een ander land krijgen. Hiervoor vraagt de persoon asiel aan in dat ander land.

Asielaanvraag zonder voorwerp

Beslissing van het CGVS wanneer de asielaanvraag geen bestaansreden meer heeft:  de asielzoeker heeft afstand van zijn asielaanvraag gedaan, is naar zijn land van herkomst teruggekeerd, is geregulariseerd of is in de loop van de asielprocedure overleden.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.