Asielstatistieken januari 2024

Het CGVS heeft de asielcijfers van januari 2024 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In januari registreerde de DVZ 3.106 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in januari nog 11 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor januari op 3.117.
  • Syrië, Palestina en Afghanistan staan in januari 2024 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Eritrea, Guinee, Kameroen, Turkije, Congo (DRC), Irak en Moldavië vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In januari 2024 nam het CGVS 1.948 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.333 personen.
  • In januari 2024 bedroeg het beschermingspercentage 47,2%.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind januari 2024 bedroeg de totale werklast 26.586 dossiers (32.129 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 6.500 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 20.086 dossiers maken de reële achterstand uit.
15 februari 2024

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.