Cijfers

In de maand
augustus 2020
1.270
verzoekers om internationale bescherming in België
54,9% t.o.v. vorige maand
15,7% volgende verzoeken om internationale bescherming
Voornaamste landen van herkomst: 
Afghanistan
21,7%
Syrië
9,6%
Guinee
5,4%
Palestina
5,4%
840
verzoekers om internationale bescherming ontvingen een beslissing
waarvan
in meervoudige asielaanvragen

Alle cijfers

ASIELSTATISTIEKEN AUGUSTUS 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van augustus 2020 gepubliceerd.

ASIELSTATISTIEKEN JULI 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van juli 2020 gepubliceerd.

ASIELSTATISTIEKEN JUNI 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van juni 2020 gepubliceerd.

ASIELSTATISTIEKEN MEI 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van mei 2020 gepubliceerd.

ASIELSTATISTIEKEN APRIL 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van april 2020 gepubliceerd.

ASIELSTATISTIEKEN MAART 2020

Het CGVS heeft de asielcijfers van maart 2020 gepubliceerd.

Pagina's

Nieuw adres CGVS