Asielstatistieken september 2023

Het CGVS heeft de asielcijfers van september 2023 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In september registreerde de DVZ 3.234 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in september nog 20 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor september op 3.254.
  • Syrië, Afghanistan en Turkije staan in september 2023 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Guinee,  Kameroen, Eritrea, Congo (DRC), Rusland en Moldavië vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In september 2023 nam het CGVS 2.230 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.654 personen.
  • In september 2023 bedroeg het beschermingspercentage 44,2 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind september 2023 bedroeg de totale werklast 23.587 dossiers (28.229 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 6.500 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 17.087 dossiers maken de reële achterstand uit.
13 oktober 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.