Asielstatistieken maart 2024

Het CGVS heeft de asielcijfers van maart 2024 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In maart registreerde de DVZ 2.667 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in maart nog 76 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor maart op 2.743.
  • Palestina, Syrië en Afghanistan staan in maart 2024 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Eritrea, Turkije, Burundi, Guinee, Georgië, Kameroen en Congo (DRC) vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In maart 2024 nam het CGVS 2.362 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.865 personen.
  • In maart 2024 bedroeg het beschermingspercentage 45,7%.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind maart 2024 bedroeg de totale werklast 27.842 dossiers (33.913 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 6.500 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 21.342 dossiers maken de reële achterstand uit.
15 april 2024

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.