Asielstatistieken november 2023

Het CGVS heeft de asielcijfers van november 2023 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In november registreerde de DVZ 3.223 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in november nog personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor november op 3.232.
  • Syrië, Palestina en Turkije staan in november 2023 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Afghanistan, Eritrea,  Moldavië, Kameroen, Guinee, Georgië en Congo (DRC) vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In november 2023 nam het CGVS 1.888 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.286 personen.
  • In november 2023 bedroeg het beschermingspercentage 41,5%.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind november 2023 bedroeg de totale werklast 24.764 dossiers (29.742 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 6.500 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 18.264 dossiers maken de reële achterstand uit.
15 december 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.