Asielstatistieken juni 2023

Het CGVS heeft de asielcijfers van juni 2023 gepubliceerd.

Verzoeken om internationale bescherming

  • In juni registreerde de DVZ 2.740 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld. Daarnaast werden in juni nog 15 personen geregistreerd die via hervestiging naar België kwamen. Dit brengt het totaal aantal verzoekers voor juni op 2.755.
  • Syrië, Afghanistan en Turkije staan in juni 2023 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Palestina, Eritrea, Congo (DRC), Burundi, Guinee, Georgië en Rusland vervolledigen de top 10.

Beslissingen

  • In juni 2023 nam het CGVS 2.328 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.677 personen.
  • In juni 2023 bedroeg het beschermingspercentage 44,7 %.

Werklast

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind juni 2023 bedroeg de totale werklast 22.240 dossiers (26.382 personen). Gelet op de huidige instroom en de uitbreiding van het personeelsbestand (met dus meer dossiers in behandeling) kunnen 6.500 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 15.740 dossiers maken de reële achterstand uit.
14 juli 2023

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.