Toegankelijkheidsverklaring


 

Het CGVS verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn EU 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. We proberen daarom optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.cgvs.be/.

Naam van de website: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Niveau van naleving

Deze website voldoet niet omdat er geen audit is uitgevoerd.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Binnenkort zal er een externe toegankelijkheidsaudit worden uitgevoerd. Deze audit zal bestaan uit een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Een aantal pagina’s bevat nog een aantal technische tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid.

 • Bij bepaalde links ontbreekt beschrijvende tekst die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft. (WCAG Criterium 1.3.1, 2.4.4, 2.4.9)
 • Alle niet-tekstuele inhoud die aan de gebruiker wordt gepresenteerd heeft een tekstalternatief dat het gelijkwaardige doel dient, met uitzondering van een paar situaties die beschreven staan in de WCAG richtlijn. (WCAG Criterium 1.1.1)
 • Een aantal artikels op de site zijn onzorgvuldig gestructureerd, waarbij de kopstructuur niet correct gevolgd wordt. (WCAG Criterium 1.3.1)
 • Gebruik van id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen en gebruik van het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren. (WCAG Criterium 1.3.1)
 • Sommige afbeeldingen bij artikels, zowel op de homepagina als op de artikel pagina’s bevatten een alternatieve tekst die de titel van het artikel herhaalt (WCAG Criterium 1.1.1)
 • De minimale contrastverhouding van tekst die over een achtergrond wordt gepresenteerd voldoet bijna niet aan de contrastverhouding van minstens 4,5:1. En tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond voldoet deze niet aan de contrastverhouding van minstens 3:1. (WCAG Criterium 1.4.3, 1.4.6)
 • De navigatie van de website ontrbreekt aan de bovenkant van elke pagina een link om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan. (WCAG Criterium 2.4.1)
 • De website mist een herhaald inhoudsblok om naar het einde van dat blok te gaan en links aan de bovenkant van de pagina om naar elk van de inhoudsgebieden te gaan. (WCAG Criterium 2.4.1)
 • Zorgen van een verzendknop. Door gebruik te maken van verzendknoppen in de toekomst en te voorkomen dat de gebruikers van het ene veld naar het andere springen willen we de controle in handen geven van de gebruikers, waar deze thuishoort. (WCAG Criterium 3.2.2)
 • Naam, rol, waarde met behulp van het titelattribuut van het kader en de iframe-elementen aanpassen. (WCAG 2.4.1, 4.1.2)
 • Het gebruik van formulierelementen en links. (WCAG 2.1.1, 4.1.2)
 • Sommige links van bestemming zijn over het algemeen niet voldoende beschreven, zoals bijvoorbeeld het criterium om gebruikers te helpen het doel van elke link in de inhoud te begrijpen, zodat ze kunnen beslissen of ze het willen volgen (WCAG Criterium 2.4.4, 2.4.9).

We zijn bezig met het voorbereiden van een planning om deze afwijkingen ten opzichte van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA richtlijnen aan te passen.

Een diepgaande audit wordt dan ook voorbereid om de toegankelijkheidsproblemen te identificeren en recht te zetten.

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met de:

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Ernest Blerotstraat 39, 1070 BRUSSEL, of via mail: cgvs.info@ibz.fgov.be.

+32 2 205 51 11 (van 9u tot 12u en van 13u tot 16u)

Als u bij uw bezoek aan onze website of campagnesites andere voor u niet-toegankelijke informatie (pdf, afbeeldingen ...) of webpagina's aantreft, laat het ons dan zeker weten.

Niet tevreden over het antwoord van onze interne klachtendienst?

Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Website Federale Ombudsman
contact@federaalombudsman.be
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

Voorgestelde alternatieven

De gedetecteerde technische toegankelijkheidsproblemen zullen gemeld worden aan de leverancier van de website en oplossingen worden uitgewerkt voor de volgende update van de toepassing.

Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar.

Verbeteringsplan

Onze inspanningen zijn gericht op het volledig toegankelijk maken van onze websites en gepubliceerde documenten voor iedereen. Echter, sommige documenten zijn nog niet volledig toegankelijk, met name documenten die in pdf-formaat worden gearchiveerd, zoals diverse publicaties, jaarverslagen, rapporten over asielcijfers ... Het zou onevenredig hoge kosten met zich meebrengen om deze documenten toegankelijk te maken. Wenst u echter een toegankelijke versie te ontvangen, dan kunt u ons een e-mail sturen via cgvs.info@ibz.fgov.be.

Deze verklaring is op 3 november 2020 opgesteld en is voor het laatst herzien op 4 april 2024.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.