“Het CGVS verleent asiel en geeft documenten af aan mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor vervolging, oorlog of geweld.“

Voor asielzoekers:

Koning Albert II-laan 26 A
1000 Brussel

 

Voor bezoekers:

Koning Albert II laan 28-30
1000 Brussel

+32 (0)2 205 51 11 (telefoon)
+32 (0)2 205 51 15 (fax)

CGVS.info@ibz.fgov.be

 

Wegbeschrijving

Over het CGVS

Het CGVS biedt bescherming aan vreemdelingen die, bij terugkeer naar hun herkomstland, vervolging, conflict of geweld vrezen. Het CGVS onderzoekt elke asielaanvraag individueel en onafhankelijk. Aan erkende vluchtelingen en staatlozen levert het attesten en documenten van burgerlijke stand af.

Het CGVS is een onafhankelijke instantie.

Cijfers

In de maand maart 2018 waren er:
1.779
asielzoekers in België

actueel

Formulieren

Andere

Aanvraag erkenning als vluchteling van minderjarig(e) kind(eren)

Dit attest kan alleen gebruikt worden voor kinderen geboren in België. Voorwaarden: ofwel zijn beide ouders erkend als vluchteling, ofwel is de moeder – erkend vluchteling – alleenstaand en staat de vader niet vermeld op de recente geboorteakte van het kind.

Laat dit attest invullen door de gemeente. De handtekening van de ouder(s) wordt hierbij ook gelegaliseerd.

Bezorg dit attest daarna samen met een kopie van de geboorteakte en kopie van de verblijfstitel aan de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen.

Aanvraag: getuigschrift of attest van vluchteling

Met dit formulier kan de erkende vluchteling documenten (getuigschriften) van burgerlijke stand aanvragen.

Vul het formulier volledig in, voeg een er een kopie van uw identiteitskaart bij en bezorg dit aan de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Asielzoekers

Vragenlijst Afghaanse minderjarigen

Het CGVS verstuurt een vragenlijst voor Afghaanse minderjarigen die een asielaanvraag indienden in België.

De ingevulde vragenlijst moet binnen de maand na verzending per aangetekend schrijven aan het CGVS worden terugbezorgd.

Verklaring: afstand van de asielaanvraag

Met dit formulier kan de asielzoeker afstand doen van zijn asielaanvraag. Het CGVS zal de asielaanvraag niet verder behandelen.

Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Advocaten

Aanvraag: kopieën van administratieve documenten of inzage in een asieldossier

Met dit formulier kan de advocaat een kopie aanvragen van bepaalde documenten uit het asieldossier van zijn cliënt. Hij kan ook inzage vragen in het asieldossier.

Vul het formulier volledig in en bezorg het aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .