“Het CGVS verleent asiel en geeft documenten af aan mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor vervolging, oorlog of geweld.“

Voor verzoekers om internationale bescherming, advocaten, vertrouwenspersonen, voogden en erkende vluchtelingen:

Ernest Blerotstraat 39
1070 BRUSSEL

 

Voor bezoekers:

Victor Hortaplein 40
1060 BRUSSEL

+32 (0)2 205 51 11 (telefoon) +32 (0)2 205 50 01 (fax)

CGVS.info@ibz.fgov.be

 

Routeplan

Over het CGVS

Het CGVS biedt bescherming aan vreemdelingen die, bij terugkeer naar hun herkomstland, vervolging, conflict of geweld vrezen. Het CGVS onderzoekt elke asielaanvraag individueel en onafhankelijk. Aan erkende vluchtelingen en staatlozen levert het attesten en documenten van burgerlijke stand af.

Het CGVS is een onafhankelijke instantie.

Cijfers

In de maand mei 2019 waren er:
1.813
verzoekers om internationale bescherming in België

actueel

Formulieren

Advocaten

Aanvraag: Kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud

Als verzoeker of advocaat kan u voortaan inzage vragen in de notities van het persoonlijk onderhoud voordat het CGVS een beslissing heeft genomen over het verzoek om internationale bescherming. U doet dit door binnen de twee werkdagen na het persoonlijk onderhoud hiervan een kopie op te vragen. Binnen de acht werkdagen nadat u de kopie ontvangen heeft, kunt u opmerkingen maken als u dat wenst, waar het CGVS vervolgens rekening mee zal houden.

Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Asielzoekers

Aanvraag: Kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud

Als verzoeker of advocaat kan u voortaan inzage vragen in de notities van het persoonlijk onderhoud voordat het CGVS een beslissing heeft genomen over het verzoek om internationale bescherming. U doet dit door binnen de twee werkdagen na het persoonlijk onderhoud hiervan een kopie op te vragen. Binnen de acht werkdagen nadat u de kopie ontvangen heeft, kunt u opmerkingen maken als u dat wenst, waar het CGVS vervolgens rekening mee zal houden.

Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Verklaring: afstand van het verzoek om internationale bescherming

Met dit formulier kan de verzoeker afstand doen van zijn verzoek om internationale bescherming. Het CGVS zal het verzoek om internationale bescherming niet verder behandelen.

Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Andere

Aanvraag: Erkenning als vluchteling van minderjarig(e) kind(eren)

Dit attest kan alleen gebruikt worden voor kinderen geboren in België. Voorwaarden: ofwel zijn beide ouders erkend als vluchteling, ofwel is de moeder – erkend vluchteling – alleenstaand en staat de vader niet vermeld op de recente geboorteakte van het kind.

Laat dit attest invullen door de gemeente. De handtekening van de ouder(s) wordt hierbij ook gelegaliseerd.

Bezorg dit attest daarna samen met een kopie van de geboorteakte en kopie van de verblijfstitel aan de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen.

Aanvraag: getuigschrift of attest van vluchteling

Met dit formulier kan de erkende vluchteling documenten (getuigschriften) van burgerlijke stand aanvragen.

Vul het formulier volledig in, voeg een er een kopie van uw identiteitskaart bij en bezorg dit aan de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Nieuw adres CGVS