Asielstatistieken september 2019

Het CGVS heeft de asielcijfers van september 2019 gepubliceerd.

VERZOEKEN OM INTERNATIONALE BESCHERMING

  • In september registreerde de DVZ 2.607 verzoekers om internationale bescherming. Elke persoon (ook kinderen) wordt apart geteld.
  • Syrië, Afghanistan en Palestina staan in september 2019 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van de verzoekers om internationale bescherming. Turkije, El Salvador, Iran, Irak, Eritrea, Albanië en Guinee vervolledigen de top 10.

BESLISSINGEN

  • In september 2019 nam het CGVS 1.117 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 1.356 personen.
  • In september 2019 bedroeg het beschermingspercentage 34,9 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind september 2019 bedroeg de totale werklast 9.172 dossiers (11.710 personen). Gelet op de huidige instroom kunnen 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd. 4.972 dossiers maken de reële achterstand uit.
09 oktober 2019

Nieuw adres CGVS