Asielstatistieken november 2017

Het CGVS heeft de asielcijfers van november 2017 gepubliceerd.

ASIELAANVRAGEN

  • In november 2017 registreerde de DVZ 1.544 asielzoekers. Elke persoon (ook kinderen) wordt als asielzoeker geteld.
  • Daarnaast kwamen in november nog 140 personen via hervestiging en 58 personen via relocatie naar België. Dit brengt het totaal aantal asielaanvragers voor november 2017 op 1.742. Dit is een daling in vergelijking met oktober 2017 (1.787).
  • Syrië, Afghanistan en Irak staan in november 2017 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst van asielzoekers.
  • Eritrea, Rusland, Guinee, Georgië, Albanië, Palestina en Congo (DRC) vervolledigen de top 10.

ASIELBESLISSINGEN

  • In november 2017 nam het CGVS 1.608 beslissingen. Deze beslissingen hebben betrekking op 2.099 personen.
  • In november 2017 bedroeg het beschermingspercentage 51,6 %.

WERKLAST

  • De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen.
  • Eind november 2017 bedroeg de totale werklast 7.604 dossiers. 5.000 dossiers kunnen als een normale werklast worden beschouwd. 2.604 dossiers maken de reële achterstand uit.

 

11 december 2017
Nieuw adres CGVS