Gehoren met kinderen

Gehoren met kinderen jonger dan 16 tijdens corona

De laatste tijd bereiken ons veel vragen over de setting van de gehoren met kinderen.

De huidige coronamaatregelen laten niet toe dat kinderen worden gehoord in een aangepast lokaal, zoals dat tot maart 2020 steeds het geval was. De gehoorsetting voorziet immers niet voldoende afstand en de lokalen zijn te klein voor vijf aanwezigen. Op dit moment zijn er nog geen versoepelingen toegestaan.

Na de eerste lockdown in 2020 heeft het CGVS, in overleg met de partners, besloten om de gesprekken met kinderen te laten heropstarten, maar net als de volwassen verzoekers in een lokaal met plexiwanden en afstand. Een snelle beslissing is immers in het belang van het kind en primeert op het feit dat de gehoorsituatie momenteel niet ideaal is.

Het CGVS moet dan ook de gehoren met kinderen laten doorgaan in grote lokalen die de nodige bescherming bieden tegen een verspreiding van het coronavirus, in het belang van alle aanwezigen bij het gehoor. De aanwezigheid van plexiwanden tussen de verschillende aanwezigen verhindert ook het gebruik van praktische kindvriendelijke tools zoals duplo.

Zodra de aangepaste gehoorlokalen terug gebruikt kunnen worden, zullen we dit communiceren via de website. Tot dan rekenen we op het begrip en de medewerking van de voogden en advocaten die de minderjarigen begeleiden.

30 september 2021

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.