“Het CGVS verleent asiel en geeft documenten af aan mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor vervolging, oorlog of geweld.“

Voor asielzoekers:

Koning Albert II-laan 26 A
1000 Brussel

 

Voor bezoekers:

Koning Albert II laan 28-30
1000 Brussel

+32 (0)2 205 51 11 (telefoon)
+32 (0)2 205 51 15 (fax)

CGVS.info@ibz.fgov.be

 

Wegbeschrijving

Over het CGVS

Het CGVS biedt bescherming aan vreemdelingen die, bij terugkeer naar hun herkomstland, vervolging, conflict of geweld vrezen. Het CGVS onderzoekt elke asielaanvraag individueel en onafhankelijk. Aan erkende vluchtelingen en staatlozen levert het attesten en documenten van burgerlijke stand af.

Het CGVS is een onafhankelijke instantie.

Cijfers

In de maand juli 2016 waren er:
1.322
asielaanvragen in België

Landeninfo

actueel

Formulieren

Asielzoekers

Vragenlijst Afghaanse minderjarigen

Het CGVS verstuurt een vragenlijst voor Afghaanse minderjarigen die een asielaanvraag indienden in België.

De ingevulde vragenlijst moet binnen de maand na verzending per aangetekend schrijven aan het CGVS worden terugbezorgd.

Verklaring: afstand van de asielaanvraag

Met dit formulier kan de asielzoeker afstand doen van zijn asielaanvraag. Het CGVS zal de asielaanvraag niet verder behandelen.

Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Verklaring: wijziging gekozen woonplaats

Bij een verhuis moet de asielzoeker zijn nieuwe adres bezorgen aan het CGVS en de DVZ.

Vul het formulier volledig in en stuur het aangetekend op naar het CGVS en de DVZ. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Aanvragen van kopieën van administratieve documenten

Met dit formulier kan de asielzoeker een kopie aanvragen van bepaalde documenten en inzage vragen in zijn asieldossier.

Vul het formulier volledig in en bezorg het aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen, UNHCR en BCHV. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Verklaring: afstand van de bijstand van een tolk

De asielzoeker wil niet dat er een tolk aanwezig is bij zijn gehoor op het CGVS. Het gehoor zal verlopen in de proceduretaal: Nederlands of Frans.

Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .