Actueel

Asielstatistieken april 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van april 2018 gepubliceerd.

Asielstatistieken maart 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van maart 2018 gepubliceerd.

asielprocedurerichtlijn

Omzetting Asielprocedurerichtlijn in Belgisch recht

Omzetting van de EU Asielprocedurerichtlijn in Belgisch recht is een feit ...

Asielstatistieken februari 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van februari 2018 gepubliceerd.

Oudere berichten

Asielstatistieken januari 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van januari 2018 gepubliceerd.

Soedan rapport

Onderzoek naar het risico in geval van terugkeer naar Soedan.

Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking

6 februari – Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

Nieuwe lijst veilige landen

België heeft een nieuwe lijst met veilige landen van herkomst goedgekeurd. Dit heeft enkele specifieke gevolgen voor de procedure op het CGVS en voor de beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd als er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is van vervolging en er geen risico op ernstige schade bestaat.

Om te bepalen of een land veilig is, wordt rekening gehouden met de wettelijke toestand, de toepassing van het recht en met de algemene politieke omstandigheden in het land.

Asielstatistieken – overzicht 2017

Werkreserve drastisch gedaald in 2017 – nood aan bescherming blijft hoog

Afgifte van reisdocumenten voor erkende vluchtelingen voortaan door de gemeente

Sinds 1 januari 2018 moeten erkende vluchtelingen die een reisdocument willen aanvragen dit doen bij de gemeente ...