Asielzoekers

Formulier Categorie / Asielzoekers

Verklaring: aanstelling van een vertrouwenspersoon

De asielzoeker kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon tijdens de asielprocedure. Deze persoon kan de asielzoeker bijstaan vanuit zijn professionele kennis. Een vertrouwenspersoon aanwijzen kan met dit formulier.

Vul het formulier volledig in, voeg er een kopie van de identiteitskaart van de vertrouwenspersoon bij en bezorg dit aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR, bij voorkeur vooraleer u gehoord wordt. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Nederlands

Medisch attest

Dit medisch attest kan een stavingstuk zijn voor personen die asiel aanvragen in België omwille van het risico op vrouwelijke genitale verminking (VGV) en dit motief voor zichzelf inroepen. Het kan ook gebruikt worden door de ouder(s) die dit risico inroepen in hoofde van (een) niet-besneden minderjarige dochter(s).

Daarnaast voorziet het CGVS in een opvolgingsprocedure voor gezinnen aan wie het CGVS de vluchtelingenstatus toekent omwille van een vrees voor vervolging op basis van VGV van hun dochter(s). Het CGVS ziet ook na de toekenning van de vluchtelingenstatus toe op een effectieve bescherming van deze meisjes. In het kader van  de opvolgingsprocedure ‘VGV’ bezorgen de ouders van de meisjes jaarlijks een medisch attest aan het CGVS dat bewijst dat hun dochter geen genitale verminking heeft ondergaan. Meer informatie over deze opvolgingsprocedure ‘VGV’ vindt u hier: http://www.cgvs.be/nl/vrouwelijke-genitale-verminking.

Nederlands
Abonneren op RSS - Asielzoekers

Contact

Voor asielzoekers

WTC II

Koning Albert II laan, 26A
1000 Brussel

Voor bezoekers

WTC II

Koning Albert II laan 28-30

1000 Brussel

Op zoek naar meer specifieke ‘contact’informatie? Alle contacten zijn te vinden op Contact .