Woordenlijst

A B C D E F G H I M N O P R S T U V W

Uitsluiting van de beschermingsstatus

De commissaris-generaal beslist een persoon uit te sluiten van een internationale beschermingsstatus wanneer hij voldoet aan de criteria voor het toekennen van een beschermingsstatus maar wel valt onder een van de in de Vreemdelingenwet bepaalde uitsluitingsclausules.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.