Woordenlijst

A B C D E F G H I M N O P R S T U V W

Staatloze

Een staatloze is een persoon die door geen enkele staat – volgens de nationaliteitswetgeving van die staat – als onderdaan wordt beschouwd. Deze persoon kan wel een land van gewoonlijk verblijf hebben maar heeft niet noodzakelijk dezelfde rechten als een persoon met de nationaliteit van dat land.

Subsidiaire bescherming

De bescherming die kan worden toegekend aan een vreemdeling die niet voldoet aan de voorwaarden om als vluchteling te worden erkend, niet kan worden gemachtigd tot verblijf om medische redenen en een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst. Bovendien kan of wil deze vreemdeling zich niet beroepen op de bescherming van zijn land en hebben de uitsluitingsclausules geen betrekking op hem.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.