Woordenlijst

A B C D E F G H I M N O P R S T U V W

Niet begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)

Het begrip niet begeleide minderjarige vreemdeling is verankerd in de Belgische Vreemdelingenwet. De term verwijst naar een wettelijk statuut met bijkomende rechten. De asielprocedure voorziet specifieke bepalingen voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling. Een niet begeleide minderjarige vreemdeling is een kind dat:

  • jonger is dan 18 jaar
  • zonder ouders of (wettelijke) voogd in België verblijft
  • afkomstig is uit een land buiten de Europese Unie
  • asiel heeft aangevraagd of zonder legale verblijfsdocumenten in België verblijft.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.