Woordenlijst

A B C D E F G H I M N O P R S T U V W

Intern vluchtalternatief

Als de vrees voor vervolging of het reëel risico op ernstige schade van de asielzoeker vaststaat, kan de commissaris-generaal de mogelijkheid van een intern vluchtalternatief onderzoeken. Dit gebeurt op individuele basis en houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker en met de algemene omstandigheden in dat deel van het land van herkomst.

Intrekking van de beschermingsstatus

De commissaris-generaal neemt een beslissing tot intrekking van de beschermingsstatus wanneer de status nooit had mogen worden gegeven. Dit kan het geval zijn als de betrokkene had moeten uitgesloten zijn van bescherming of omdat hij een beschermingsstatus kreeg door middel van fraude.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.