Woordenlijst

A B C D E F G H I M N O P R S T U V W

Gehoor

Het CGVS hoort de asielzoeker over de redenen die hem ertoe hebben aangezet zijn land te ontvluchten. De asielzoeker heeft tijdens het gehoor de mogelijkheid om het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aan te tonen. De verklaringen van de asielzoeker zijn opgetekend in het gehoorverslag.

Gender

‘Gender’ verwijst naar een vervolging als gevolg van de sekse waartoe de persoon behoort. Hoofdzakelijk vrouwen halen aan het slachtoffer te zijn van gender gerelateerde vervolging. Een aantal voorbeelden: gedwongen huwelijk, eerwraak, huiselijk geweld, verkrachting, gedwongen prostitutie ,…

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.