Woordenlijst

A B C D E F G H I M N O P R S T U V W

Eerste land van asiel

De asielzoeker geniet in een ander land al internationale bescherming en brengt geen elementen aan waarom hij zich niet langer op deze bescherming kan beroepen. In dat geval beschouwt de commissaris-generaal het land waar de asielzoeker bescherming geniet als eerste land van asiel. De asielzoeker heeft dan geen nood aan internationale bescherming in België.

Erkenning van de vluchtelingenstatus

Beslissing van het CGVS of van de RvV die de asielzoeker de vluchtelingenstatus toekent.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.