Woordenlijst

A B C D E F G H I M N O P R S T U V W

Conventie van Genève

Overeenkomst, ondertekend op 28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling. De Conventie geeft een definitie van ‘vluchteling’ en geeft een omschrijving van de manier waarop een land de vluchtelingenstatus toekent aan personen die de status aanvragen. De Conventie geeft ook de rechten en plichten van de erkende vluchteling weer.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.