Woordenlijst

A B C D E F G H I M N O P R S T U V W

Begeleide minderjarige vreemdeling

Is jonger dan 18 jaar, verblijft met zijn ouders of wettelijke voogd in België en zijn ouders (of hijzelf) hebben een asielaanvraag ingediend.

Beroep met volle rechtsmacht

Beroep ingediend bij de RvV tegen een beslissing van het CGVS. De RvV spreekt zich over alle elementen in het dossier uit en doet een inhoudelijke uitspraak over de asielaanvraag. De RvV kan de beslissing van het CGVS bevestigen, hervormen of vernietigen. Een beroep in volle rechtsmacht is opschortend en de asielzoeker kan tijdens de duur van het onderzoek niet gedwongen verwijderd worden.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.