Waar en wanneer een asielaanvraag indienen ?

 

  • In de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel, ten laatste binnen de 8 werkdagen na aankomst in België. https://dofi.ibz.be/
  • Bij de grenspolitie, als de vreemdeling aan de grens is tegengehouden. De vreemdeling dient zo snel mogelijk na aankomst aan de grens een verzoek in.
  • Bij de directeur van de gevangenis of een gesloten opvangcentrum, nadat de vreemdeling is aangehouden en opgesloten.

Een asielaanvraag indienen in het buitenland (in de ambassade of een consulaat bijvoorbeeld) is niet mogelijk.

Download hier het schéma van de asielprocedure

 

Nieuw adres CGVS