Westelijke Jordaanoever. Veiligheidssituatie

Nederlands

Het doel van deze COI Focus is een stand van zaken op te maken over de veiligheidssituatie op de Westelijke Jordaanoever. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van januari 2022 tot maart 2023.

Het gaat om een update van de COI Focus Territoire Palestinien – Cisjordanie Situation sécuritaire, gepubliceerd op 7 oktober 2021.

De veiligheidssituatie op de Westelijke Jordaanoever wordt in de periode van januari 2022 tot maart 2023 gekenmerkt door toenemend geweld en stijgende aantallen dodelijke slachtoffers aan Palestijnse kant, in het bijzonder sinds het aantreden van een nieuwe regering onder leiding van Benjamin Netanyahu in december 2022. OCHA registreert in 2022 154 dodelijke slachtoffers aan Palestijnse kant. In de periode van 1 januari 2023 tot 12 maart 2023 loopt het aantal dodelijke Palestijnse slachtoffers in de Westelijke Jordaanoever op tot 80. Een meerderheid van deze Palestijnse slachtoffers komt om bij operaties van de Israëlische veiligheidsdiensten op de Westelijke Jordaanoever en de confrontaties met Palestijnse burgers en militanten die daarbij ontstaan. Dergelijke incidenten met dodelijke afloop doen zich in de verslagperiode vooral in Nablus en Jenin voor. In het bijzonder de veiligheidsoperaties tegen de gewapende Palestijnse groep Lions’ Den in Nablus en de veiligheidsoperaties in het vluchtelingenkamp van Jenin kosten tal van Palestijnse burgers het leven. Ook reageren de Israëlische veiligheidsdiensten herhaaldelijk met dodelijk geweld op Palestijnen die Israëlische soldaten of kolonisten met molotovcocktails of stenen bekogelen.  Het gebruik van geweld door Israëlische kolonisten tegen de Palestijnse bevolking op de Westelijke Jordaanoever neemt in de verslagperiode eveneens toe, meermaals kennen dergelijke veiligheidsincidenten een dodelijke afloop. 

Het aantal Israëlische slachtoffers bij geweldpleging door Palestijnse daders loopt eveneens op in vergelijking met voorgaande jaren. Zo komen in 2022 tien Israëli’s om op de Westelijke Jordaanoever. In de periode van 1 januari 2023 tot 13 maart 2023 loopt dit dodental op tot dertien Israëlische slachtoffers. Vaak viseren de daders bij deze gewelddaden Israëlische soldaten. Ook Israëlische kolonisten vormen een doelwit. Dikwijls treden de Israëlische veiligheidsdiensten ter plekke op tegen de daders van dergelijke gewelddaden, vaak gebruikmakend van dodelijk geweld. Ook op Israëlisch grondgebied vallen doden bij gewelddaden gepleegd door Palestijnen. In 2022 rapporteert OCHA in Israël vijftien dodelijke slachtoffers bij geweldpleging door Palestijnse daders, een vergelijkbaar aantal met het voorgaande jaar. In het eerste trimester van 2023 komen twee Israëli’s om bij geweldpleging door Palestijnse daders op Israëlisch grondgebied. Meermaals zijn de daders van deze aanslagen van de Westelijke Jordaanoever afkomstig en reageert het Israëlische leger met veiligheidsoperaties in de afkomstregio’s van de daders.

De levensomstandigheden op de Westelijke Jordaanoever worden verder gekenmerkt door veiligheidsmaatregelen die de bewegingsvrijheid van de Palestijnse bevolking ernstig belemmeren. Ook de vernielingen van gebouwen van Palestijnse eigenaars op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem vinden in de verslagperiode in toenemende mate plaats, met ontheemding tot gevolg.

 

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen. 
Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn. 
Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen. 

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website. 

Land: 
Palestina, Staat

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.