Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod (addendum)

Nederlands

Dit addendum bij de COI Focus over de veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod van 18 maart 2019, heeft tot doel een overzicht te geven van de veiligheidssituatie in de drie bewuste districten van 1 februari tot 31 juli 2019. In een eerste hoofdstuk wordt de veiligheidssituatie in heel Afghanistan in deze maanden geschetst op basis van algemene Amerikaanse en VN-bronnen en analyses van Pajhwok Afghan News. In een tweede hoofdstuk wordt de situatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod bekeken. Na een korte beschrijving van de demografie van de provincie Nangarhar wordt gepoogd te reconstrueren hoeveel en welke incidenten zich hebben voorgedaan in de drie onderzochte districten. Hiervoor raadpleegde Cedoca onder meer de Afghaanse pers, mededelingen via Twitter, LiveUamap en ACLED. De verslagperiode voor dit rapport bestrijkt de periode tussen 1 februari en 31 juli 2019. De onderzoeksperiode liep van 25 juli tot 6 augustus 2019.

Beleid

De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Afghanen intern ontheemd zijn of hun toevlucht genomen hebben in het buitenland. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat er tussen de regio’s van Afghanistan fundamentele verschillen bestaan in de veiligheidssituatie, de aard en de intensiteit van het geweld.

Land: 
Afghanistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.