Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod

Nederlands

In deze COI Focus beschrijft Cedoca de veiligheidssituatie in de stad Jalalabad, hoofdplaats van de provincie Nangarhar in het oosten van Afghanistan. De verslagperiode voor dit rapport bestrijkt de periode tussen 1 februari 2018 en 31 januari 2019. Het onderzoek is afgerond op 25 februari 2019. Deze COI Focus is een actualisering van de gelijknamige COI Focus Veiligheidssituatie in Jalalabad van 20 februari 2018.

Deze COI Focus bevat geen beschrijving van de huidige stand van het conflict in Afghanistan in zijn geheel, noch van de situatie in de provincie Nangarhar. Hoewel de veiligheidsanalyse in de stad Jalalabad centraal staat, handelt een deel van de informatie (bijvoorbeeld die met betrekking tot de typologie van het geweld) ook over het gelijknamige district Jalalabad en de omringende districten Behsud en Surkhrod, respectievelijk ten noorden en ten westen van de stad Jalalabad.

De stad Jalalabad is de op vier na grootste stad van Afghanistan. De stad is een belangrijk commercieel centrum in het oosten van Afghanistan, gelegen op een strategische positie langs verschillende handelsroutes.

Tussen  1 februari 2018 tot 31 januari 2019 zijn 71 incidenten geregistreerd in de stad Jalalabad en in het gelijknamige district. Meer dan de helft van deze incidenten zijn incidenten waarbij IED’s, mijnen en andere explosieven worden gebruikt. Daarnaast kampt de regio Jalalabad met (doelgerichte)-moorden en criminaliteit. De meeste aanslagen in de stad worden toegeschreven aan de ISKP en in mindere mate aan de taliban. Hoewel het geweld in Jalalabad voornamelijk is gericht tegen bepaalde profielen, zowel militair als burgerdoelwitten, vallen er regelmatig burgerslachtoffers. Veel burgerslachtoffers vallen bij zelfmoord- of complexe aanslagen. In de verslagperiode vinden aanslagen van ISKP plaats op zogenaamde “soft targets”, zoals een cricketstadium, een opleidingscenter voor vroedvrouwen of een groep Sikhs en Hindoes. De toename van het aantal dergelijke aanslagen naast de bestaande criminaliteit zorgt in Jalalabad in 2018 voor een groeiend onveiligheidsgevoel. Begin augustus 2018 grijpt de Afghaanse regering in door de controle over de veiligheid van de stad over te dragen aan het Afghaanse leger.

Tijdens de onderzoeksperiode van 1 februari 2018 tot 31 januari 2019 vinden negen incidenten plaats in het district Behsud. In dezelfde periode vinden 30 incidenten plaats in het district Surkhrod. In de districten Behsud en Surkhrod is het geweld voornamelijk gericht tegen veiligheidspersoneel maar ook in deze districten vallen er burgerslachtoffers als collateral damage. In zowel Behsud als Surkhrod eisen vooral de taliban de aanslagen op. Precieze statistieken over burgerslachtoffers in Jalalabad, de districten Behsud en Surkhrod zijn niet beschikbaar.

In vergelijking met de voorgaande jaren is het aantal IDP’s in de provincie Nangarhar gedaald. Evenwel zoeken de meerderheid van de IDP’s in het oosten van Afghanistan nog steeds hun toevlucht tot de stad Jalalabad en de districten Behsud en Surkhrod. Onderzoeken tonen aan dat ontheemde families in Jalalabad met een terugkerend patroon van problemen geconfronteerd worden: een tekort aan bestaansmiddelen, een beperkte toegang tot basisvoorzieningen en een gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt. De toenemende bevolkingsdichtheid leidt tot overbelasting van de aanwezige diensten en infrastructuren in de stad Jalalabad. Huurprijzen stijgen, schoolinschrijvingen verhogen en er is sprake van voedselonzekerheid.

Jalalabad is vanuit Kabul enkel bereikbaar over de weg. In de verslagperiode en in het bijzonder in de maand juli 2018, voert het Afghaanse leger operaties uit langs de hoofdweg tussen Kabul en Jalalabad in de districten Surobi (provincie Kabul) en Qarghayi (provincie Laghman). De luchthaven in de nabijheid van de stad wordt enkel gebruikt voor militaire doeleinden en is sporadisch het voorwerp van aanvallen door opstandelingen.

Beleid

De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Afghanen intern ontheemd zijn of hun toevlucht genomen hebben in het buitenland. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat er tussen de regio’s van Afghanistan fundamentele verschillen bestaan in de veiligheidssituatie, de aard en de intensiteit van het geweld.

Land: 
Afghanistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.