Veiligheidssituatie in het district Surobi (provincie Kabul)

Nederlands

Deze COI Focus bespreekt de veiligheidssituatie in het district Surobi in de provincie Kabul tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019. Meer bepaald onderzoekt Cedoca de in het district Surobi geregistreerde veiligheidsincidenten en de aan het conflict gelinkte ontheemding in die periode. Daarnaast bekijkt Cedoca in welke mate de Afghaanse regering en/of de taliban, volgens diverse bronnen, controle of invloed uitoefenen in het district. Deze COI Focus kan gelezen worden als aanvulling van het hoofdstuk over de provincie Kabul uit het European Asylum Support Office (EASO) rapport over de Veiligheidssituatie in Afghanistan van mei 2018.

Het onderzoek voor deze COI Focus is afgesloten op 8 april 2019.

Beleid

De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Afghanen intern ontheemd zijn of hun toevlucht genomen hebben in het buitenland. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat er tussen de regio’s van Afghanistan fundamentele verschillen bestaan in de veiligheidssituatie, de aard en de intensiteit van het geweld.

Land: 
Afghanistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.