Veiligheidssituatie Darfoer

Nederlands

Dit onderzoek maakt een stand van zaken op van de veiligheidssituatie in Darfoer. Het is een update van de gelijknamige COI Focus van 28 januari 2021. De Focus richt zich in het bijzonder op de periode van 1 januari tot 31 december 2021. Het onderzoek werd afgesloten op 28 januari 2022.

Twee rebellengroepen, de JEM en het SLA-M, komen in 2003 in opstand tegen de centrale regering in Khartoem. De regering beantwoordt de revolte met het inzetten van Arabische milities. Het geweld in Darfoer heeft al meer dan 400.000 levens gekost en meer dan 2.500.000 mensen zijn ontheemd.

De gewapende treffens tussen de regeringstroepen en de rebellen in Darfoer zijn afgenomen sinds midden 2016. De veiligheidssituatie in Darfoer blijft volatiel omdat er naast het leger, de paramilitaire groepen en de rebellengroepen ook gewapende milities en criminele bendes aanwezig zijn.

Op 11 april 2019 wordt president al-Bashir afgezet. Op 17 augustus 2019 ondertekenen de TMC en de FFC een grondwettelijke verklaring die een overgangsperiode inluidt waarin een soevereine overgangsraad de rol van staatshoofd vervult. Abdalla Hamdok wordt premier.

De soevereine raad en de rebellengroepen tekenen het Juba-vredesakkoord op 3 oktober 2020. Het SLA-AW, de enige actieve rebellengroep in Darfoer, weigert deel te nemen aan de vredesbesprekingen.

Het aantal strijders van het SLA-AW wordt anno 2019 op 2.000 man geschat en het grondgebied onder haar controle beperkt zich tot delen van het Jebel Marra-gebergte. Ondanks een staakt-het-vuren veroorzaken gevechten tussen het SLA-AW en veiligheidstroepen en milities doden en ontheemding.

Na 13 jaar ter plaatse gaat de terugtrekking van UNAMID eind 2020 gepaard met een golf van geweld in Darfoer. In de loop van 2021 vinden verschillende grootschalige geweldsincidenten plaats tussen gemeenschappen in Kereneik, El Geneina en Jebel Moon (West-Darfoer), Gereida (Zuid-Darfoer), Azum (Centraal-Darfoer) en El Fasher (Noord-Darfoer).

Op 25 oktober 2021 pleegt de legertop een coup. Sindsdien vinden in heel Soedan elke week meerdere prodemocratische betogingen plaats. De veiligheidsdiensten reageren met geweld en traangas en schieten in sommige gevallen met scherp op de betogers. Op 24 januari 2022 staat het totale aantal demonstranten dat is gedood na de staatsgreep op 76.

Eind 2021 noemt UNITAMS de veiligheidssituatie buiten Khartoem fragiel, met een heropflakkering van conflicten tussen gemeenschappen en gewapend banditisme in Darfoer.

Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 registreert ACLED 318 incidenten en 1.036 dodelijke slachtoffers in Darfoer. De gewelddadige incidenten in die periode concentreren zich in Zuid-, West- en Noord-Darfoer. Burgers blijven het grootste slachtoffer van geweld in Darfoer.

Soedan telt 3 miljoen IDP’s in augustus 2021, waarvan er 2,6 in Darfoer verblijven. De oorzaken van het conflict in Darfoer leiden nog steeds tot nieuwe ontheemdingen en verhinderen dat ontheemden kunnen terugkeren naar hun land.

Het aanslepende conflict heeft een negatieve impact op de reeds precaire levenssituatie van de mensen in Darfoer die verder onder druk staat door klimaatverandering, stijgende voedselprijzen, inflatie en devaluatie van de lokale munt, dalende koopkracht en infrastructurele beperkende maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Humanitaire organisaties hebben te lijden onder de slechte veiligheidssituatie in Darfoer. De kwaliteit van de gezondheidszorg en het onderwijs is laag en deze diensten blijven voor velen in Darfoer ontoegankelijk. De beperkte aanwezigheid en capaciteit van orde- en veiligheidstroepen en de gebrekkige wetshandhaving buiten de stedelijke centra heeft een negatief effect op de veiligheid en de mobiliteit van burgers in Darfoer.

Het besluit van donoren om de internationale ontwikkelingshulp stop te zetten heeft een aanzienlijke impact op het leven van het Soedanese volk en dreigt de zwaarbevochten prestaties van de afgelopen twee jaar terug te draaien.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Soedan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.