Veiligheidsincidenten in de Koerdische Autonome Regio (KAR)

Nederlands

Dit document behandelt de geweldincidenten in de Koerdisch Autonome Regio (KAR) van Irak in het kader van het conflict tussen Turkije en de Koerdische Arbeiderspartij (Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK) en sluit aan bij de COIF Irak. Veiligheidssituatie van 26 april 2023, meer bepaald het hoofdstuk 6.5 Koerdische Autonome Regio (KAR).

Terwijl die COIF de algemene veiligheidssituatie behandelt, ligt de focus van het onderhavige document volledig op de veiligheidsincidenten in het kader van de strijd tussen Turkije en de PKK. Het onderzoek voor dit document werd uitgevoerd tussen 30 juni en 7 augustus 2023.

Het conflict tussen Turkije en de PKK in Irak heeft tot een toename van geweld geleid in de bergachtige gebieden van de KAR. De Turkse aanwezigheid beperkt zich niet tot luchtaanvallen, er zijn ook talrijke militaire posities van de Turkse landmacht in Irak. De meeste slachtoffers zijn Turkse soldaten en guerrillastrijders van de PKK maar ook burgers worden gedood en verwond bij aanvallen die niet tegen hen zijn gericht. Het zwaartepunt van het geweld ligt in de provincie Dohuk en binnen Dohuk is het vooral het district Al-Amadiyah (Amedi) dat het zwaarst getroffen wordt. De burgerbevolking heeft gereageerd door plaatsen te verlaten waar het risico het grootst is, honderden nederzettingen zijn zo in de loop van de jaren verlaten.

Beleid

De veiligheidssituatie in Irak werd sinds 2013 grotendeels bepaald door de opkomst van en de strijd tegen de Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS). Toenmalig eerste minister al-Abadi verkondigde op 9 december 2017 dat het laatste stukje ISIS-territorium op Iraaks grondgebied was heroverd en dat hiermee een einde was gekomen aan de grondoorlog tegen de terreurorganisatie. Het terugdringen van ISIS en de herovering van gebieden bezet door de organisatie hebben een duidelijk voelbare, positieve impact op de veiligheidssituatie in Irak gehad. ISIS-cellen blijven evenwel actief in verschillende Iraakse provincies en de Iraakse veiligheidstroepen, sjiitische milities en Koerdische Peshmerga voeren nog steeds acties uit tegen de organisatie. Dit vertaalt zich in sterke regionale verschillen in het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld en de impact van het conflict. Daarnaast voert het Turkse leger in het kader van het conflict met de PKK luchtaanvallen en grondoperaties uit tegen PKK-doelwitten in de noordelijke grensgebieden van Irak.

Land: 
Irak

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.