Situation sécuritaire

Nederlands

L’objectif de ce COI Focus est de dresser un bref état des lieux des conditions actuelles de sécurité en Turquie.

La situation sécuritaire en Turquie demeure principalement liée au conflit entre le PKK et les autorités turques. Durant l’année 2022, celui-ci s’est traduit par des attaques et des affrontements armés entre militants du PKK et forces de sécurité turques, lesquels se sont très majoritairement déroulés dans quelques provinces du sud-est du pays.

Du 1er janvier 2022 au 25 janvier 2023, ce conflit a fait 154 victimes en Turquie, dont 136 militants du PKK, 16 membres des forces de sécurité turques et 2 civils. Le nombre de victimes est stable par rapport à l’année précédente.

Les affrontements entre le PKK et les forces de sécurité turques ont eu lieu presque exclusivement dans les zones rurales de quelques provinces du sud-est de la Turquie. Près de 50 % des victimes sont tombées dans la seule province d’Hakkari, frontalière avec l’Irak, et 30 % dans les provinces de Van et Sirnak. En 2022, seules deux attaques du PKK ayant fait des victimes se sont déroulées en dehors du sud-est : une à Bursa en avril et l’autre à Mersin en septembre.

Un attentat à la bombe (non revendiqué) à Istanbul a causé la mort de six personnes en novembre 2022.

L’organisation terroriste EI n’a pas revendiqué d’attentat en Turquie depuis plusieurs années. Cependant, les autorités turques ont déclaré avoir déjoué plusieurs tentatives d’attentats en 2022 et arrêté des centaines de membres présumés.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EUAA, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Turkije

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.