Security situation in Kabul city

Nederlands

Deze COI Focus biedt informatie over de veiligheidssituatie in Kabul-stad en is een update van de COI Focus Afghanistan. Security Situation in Kabul City van 24 april 2018 en van de hoofdstukken over Kabul-stad uit het European Asylum Support Office (EASO) Country of Origin Information Report. Afghanistan: Security Situation, gepubliceerd in december 2017, en het EASO Country of Origin Information Report. Afghanistan: Security Situation Update, gepubliceerd in mei 2018. Voor een algemene inleiding over de veiligheidssituatie in Afghanistan wordt er verwezen naar de bovengenoemde EASO-rapporten, gepubliceerd in december 2017 en mei 2018.

Dit rapport volgt de structuur van individuele provinciale hoofdstukken in de EASO-rapporten van december 2017 en mei 2018. De algemene beschrijving van de stad bevat informatie over de geografie en de bevolking; het hoofdstuk over de achtergrond van het conflict bekijkt de veiligheidssituatie in Kabul op langere termijn, met inbegrip van de actoren die actief zijn in de stad. In het hoofdstuk over recente trends in de veiligheidssituatie worden de aard van het geweld, frequentie, doelwitten, locaties en slachtoffers beschreven in de periode van 1 april 2018 tot 31 maart 2019. Ten slotte is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan bevolkingsverplaatsingen als gevolg van het conflict en de situatie van intern ontheemden in Kabul-stad.

Dit rapport biedt informatie van 1 april 2018 tot 31 maart 2019, afkomstig van een breed scala aan bronnen, inclusief nationale en internationale organisaties, overheidsagentschappen en lokale en internationale media.

Aangezien dit rapport een update is van de hoofdstukken over Kabul-stad van de EASO-rapporten van december 2017 en mei 2018, is het geschreven volgens de EASO COI Report Methodology (2012) en de EASO COI Referencing Guide (december 2018).

Als de veiligheidssituatie in Kabul in aanzienlijke mate wijzigt, zal Cedoca deze COI Focus zo snel mogelijk updaten.

Beleid

De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Afghanen intern ontheemd zijn of hun toevlucht genomen hebben in het buitenland. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat er tussen de regio’s van Afghanistan fundamentele verschillen bestaan in de veiligheidssituatie, de aard en de intensiteit van het geweld.

Land: 
Afghanistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.