Security situation in Kabul city

Nederlands

This COI Focus aims to provide information on the security situation in Kabul city and is an update of both the COI Focus Afghanistan. Security situation in Kabul city from 6 June 2017 and the Kabul City chapter taken from the EASO Country of Origin Information Report. Afghanistan: Security Situation, published in December 2017.

This report presents information from 1 June 2017 until 31 March 2018, taken from a wide range of sources, including international and national organizations, governmental agencies and local and international media.

This report has the same structure as the individual provincial chapters in the December 2017 EASO report. The general description of the city contains information on the geography and population; the chapter on the background of the conflict takes a longer term look at the security situation in Kabul, including the actors active in the city. In the chapter on recent trends in the security situation, the nature of the violence, frequency, targets, locations, and victims are described within a timeframe from 1 June 2017 until 31 March 2018. Finally, a separate part is dedicated to population displacements caused by the conflict.

As this report is an update of the Kabul city chapter from the December 2017 EASO report, it is written according to the EASO COI Report Methodology (2012) and EASO COI Referencing Guide (2016).

Beleid

De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Afghanen intern ontheemd zijn of hun toevlucht genomen hebben in het buitenland. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat er tussen de regio’s van Afghanistan fundamentele verschillen bestaan in de veiligheidssituatie, de aard en de intensiteit van het geweld.

Land: 
Afghanistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.