Landeninfo

Laatst toegevoegde rapporten

05 jul 2024

Le présent document vise à fournir des informations sur l’accès au dossier d’asile d’une personne bénéficiant d’une protection internationale en Grèce. D’une part, il s’agit de déterminer si, à la demande du CGRA, les autorités grecques compétentes sont autorisées à lui transmettre la copie du dossier d’asile (décisions, motifs invoqués, entretiens personnels, etc…) de la personne concernée. D’autre part, la présente recherche s’intéresse aux possibilités pour le bénéficiaire d’une protection internationale en Grèce d’obtenir par ses propres moyens, depuis l’étranger, une copie de son dossier d’asile grec.

28 jun 2024

Ce rapport dresse un état des lieux de la situation sécuritaire dans les régions anglophones du Cameroun. Il porte en particulier sur la période allant de janvier 2023 à mars 2024 et met à jour le COI Focus du 20 février 2023. La recherche pour cette mise à jour a été clôturée le 28 mars 2024.

27 jun 2024

Voor deze COI Focus onderzocht Cedoca bestaande procedures met betrekking tot de dienstplicht in Armenië. Cedoca ging hierbij na op welke manier de wetgeving in de praktijk wordt toegepast. Daarnaast voerde Cedoca onderzoek naar de organisatie en het verloop van militaire trainingen voor reservisten, alsook de redenen om te worden vrijgesteld. Verder onderzocht Cedoca de mogelijkheden om strafrechtelijke vervolging omwille van dienstplichtontduiking te beëindigen, bestaande mechanismen om problemen in verband met de dienstplicht aan te kaarten of een beslissing in verband met het oproepingsproces van dienstplichtigen of reservisten aan te vechten. Daarnaast onderzocht Cedoca het verloop en de eventuele uitkomst van strafzaken die zijn opgestart in verband met de oorlog in 2020. Tot slot ging Cedoca na of er bij het verlaten (of betreden) van Armenië wordt nagegaan of iemand strafrechtelijk wordt vervolgd in Armenië, alsook welke documenten er op dat moment worden gecontroleerd.

Cedoca organiseerde van 18 tot en met 26 maart 2024 een onderzoeksmissie naar Armenië met het oog op het verzamelen van informatie over bovenstaande onderwerpen. Deze missie is ondernomen met de financiële steun van het European Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

Het onderzoek voor deze COI Focus is afgerond op 17 juni 2024.

Alle rapporten (444)

Venezuela

12 januari 2024

Dit onderzoek verzamelt informatie over de situatie van seksuele en genderminderheden in Venezuela.

Dit document is een update van de COI Focus seksuele minderheden en transgenders van 22 april 2022 en verzamelt informatie over een verslagperiode van vijf jaar. Cedoca heeft het onderzoek afgesloten op 15 december 2023.

16 november 2023

This EUAA COI Country Focus report on Venezuela is intended to provide an overview of the key relevant issues for the assessment of claims for international protection. This report is an update to the EUAA COI Report on Venezuela: Country Focus (2020), which should be read in conjunction with this report. This report is thus intended to capture a selection of the main issues relevant to international protection in the assessment of claims from Venezuela.

The drafting of this report was finalised on 25 October 2023. Any event taking place after this date is not included in this report.

08 augustus 2023

Het doel van dit onderzoek is een stand van zaken op te maken over de algemene situatie in Venezuela. Het onderzoek richt zich hierbij op de politieke situatie, de veiligheidssituatie en de socio-economische situatie van het land om een zo breed mogelijke analyse te maken van de huidige stand van zaken. De situatie van specifieke profielen, zoals bijvoorbeeld journalisten of politieke activisten, vormen geen voorwerp van deze analyse. Deze COI Focus richt zich in het bijzonder op de periode van mei 2022 tot juni 2023 en is een update van het gelijknamige rapport van 30 mei 2022. Het onderzoek werd afgesloten op 26 juni 2023.

30 mei 2022

Het doel van dit onderzoek is een stand van zaken op te maken over de algemene situatie in Venezuela. Het onderzoek richt zich hierbij op de politieke situatie, de veiligheidssituatie en de socio-economische situatie van het land om een zo breed mogelijke analyse te maken van de huidige stand van zaken. De situatie van specifieke profielen, zoals bijvoorbeeld journalisten of politieke activisten, vormen geen voorwerp van deze analyse. Deze COI Focus richt zich in het bijzonder op de periode van mei 2021 tot mei 2022 en is een update van het gelijknamige rapport van 28 april 2021. Het onderzoek werd afgesloten op 30 mei 2022.

04 april 2022

Dit onderzoek buigt zich over de specifieke situatie van seksuele minderheden en transgenders in Venezuela. Cedoca gebruikt in deze COI Focus de term seksuele minderheden en transgenders steeds in zijn geheel om de situatie voor deze groep personen te beschrijven. Indien er verschillende situaties worden vastgesteld voor enerzijds seksuele minderheden of anderzijds transgenders geeft Cedoca dit steeds duidelijk aan. Daar waar de bron zelf de term LGBT gebruikt, neemt Cedoca de terminologie van de bron over. Deze COI Focus is een update van de COI Focus van 25 november 2020 en behandelt hoofdzakelijk de periode tussen januari 2019 en maart 2022. Het onderzoek werd afgesloten op 25 maart 2022.

23 november 2021

Dit rapport beschrijft de houding van de Venezolaanse autoriteiten ten opzichte van migratie. De informatie geeft weer hoe de autoriteiten kijken naar de vele vluchtelingen en migranten die Venezuela verlaten hebben en hoe ze reageren op de terugkeer van hun onderdanen na een verblijf in het buitenland.

Dit onderzoek bestaat uit vier hoofdstukken en omvat de periode van begin 2020 tot oktober 2021. Het onderzoek werd afgesloten op 20 oktober 2021.

Pagina's

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.