Kaart Jalalabad City Region

Nederlands

De New Media Unit (NMU) van Cedoca heeft een kaart van Jalalabad City Region gemaakt waar alle gegevens uit het onderzoek op uitgezet zijn. De NMU baseerde zich bij het maken van deze kaart en voor de analyse van de gegevens onder meer op open data van Arcgis, het geografisch informatiesysteem van Esri, informatie afkomstig van Afghanistan Geodesy and Cartography Head Office (AGCHO), en de geografische database GeoNames.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 25 oktober 2019 en 26 november 2019 door de NMU. De NMU heeft het onderzoek afgesloten op 27 november 2019.

Beleid

De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Afghanen intern ontheemd zijn of hun toevlucht genomen hebben in het buitenland. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat er tussen de regio’s van Afghanistan fundamentele verschillen bestaan in de veiligheidssituatie, de aard en de intensiteit van het geweld.

Land: 
Afghanistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.