EUAA COI Report. Targeting of individuals

Nederlands

The purpose of this report is to provide information relevant for international protection status determination. The report contains information on targeting of individuals in Afghanistan.

The reference period is 1 December 2021–30 June 2022, and the report is partly to be viewed as a continuation of the EASO COI report: Afghanistan – Country Focus (January 2022).

Sections covering education personnel and forced recruitment were not covered in this preceding report. Therefore, these sections have reference periods starting on the date of the Taliban takeover of power in Afghanistan (15 August 2021). The background chapters also contain information from before the reference period.

The drafting of this report was finalised on 30 June 2022. Events taking place after this date are not included in this report, except for some clarifying information on the outcomes of a grand assembly that took place in Kabul City on 30 June 2022–2 July 2022.

The purpose of the background chapter of the report is to give a contextual understanding of the general population’s situation in Afghanistan under Taliban rule. It contains information on the political context, the functioning of the de facto state administration, and the implemented Islamic law (sharia). The chapter also contains information on the Taliban’s perception of persons leaving Afghanistan, mainly to Western countries, and the treatment of those trying to leave and those returning from abroad. The background is followed by 12 chapters, each covering the situation of a specific group or profile of interest for this report.

This report was jointly written by the Country of Origin Information (COI) sector of EUAA and the following national COI departments:

• Belgium, Centre for Documentation and Research (Cedoca), Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons;

• Finland, Legal Service and Country Information Unit, Finnish Immigration Service;

• France, Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA), Information, Documentation and Research Division (DIDR);

• Germany, Federal Office for Migration and Refugees (BAMF);

• Sweden, Unit for Migration Analysis, the Swedish Migration Agency.

The following departments reviewed the report:

• Belgium, Centre for Documentation and Research (Cedoca), Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons;

• Greece, Asylum Processes and Training Department, Greek Asylum Service, Ministry of Migration and Asylum;

• Slovakia, Department of Documentation and Foreign Cooperation, Migration Office of the Ministry of Interior.

This report is produced in line with the EASO COI Report Methodology (2019) and the EASO COI Writing and Referencing Style Guide (2019).

Beleid

De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan werd de voorbije decennia grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Afghanen intern ontheemd zijn of hun toevlucht gezocht hebben in het buitenland. Na vele jaren van conflict tussen de voormalige overheid, haar veiligheidsdiensten en buitenlandse troepen enerzijds en opstandelingengroepen zoals de taliban en ISKP anderzijds, nam de taliban in augustus 2021 de macht over.

Het einde van de strijd tussen de vroegere overheid en de taliban ging gepaard met een sterke afname van het conflict-gerelateerd geweld en met een significante daling van het aantal burgerslachtoffers. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat de controle van de taliban over het ganse Afghaanse grondgebied een belangrijke impact heeft op de mensenrechtensituatie in het land en op het risico dat tal van Afghanen lopen in geval van terugkeer.

Volgend op de machtsovername door de taliban kondigde de commissaris-generaal een tijdelijke, gedeeltelijke, beslissingsstop af. In de periode tussen 15 augustus 2021 en 1 maart 2022 werden geen negatieve beslissingen genomen voor Afghaanse verzoekers. Wel kon nog steeds worden vastgesteld dat er voor heel wat personen duidelijk een nood aan bescherming bestond; voor deze gevallen werden in deze periode positieve beslissingen van toekenning van de status van vluchteling genomen. Dit gold ook voor vele personen die geëvacueerd werden uit Kabul.

Begin maart 2022 werd deze opschorting beëindigd. Sindsdien neemt het CGVS opnieuw beslissingen in alle dossiers.

Het CGVS heeft de opdracht na te gaan of er een nood aan bescherming bestaat voor alle verzoekers om internationale bescherming. Het CGVS gaat voor elke verzoeker individueel na of er voor hem of haar een nood aan bescherming bestaat. Dit gebeurt op basis van de in de wet en internationale verdragen vastgelegde definities van vluchteling en subsidiaire bescherming.  Het CGVS heeft niet als opdracht om een “politieke” beoordeling te maken van een regime en op basis daarvan een beschermingsstatus toe te kennen.

Land: 
Afghanistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.