EUAA COI Report. Security situation

Nederlands

The purpose of this report is to provide relevant information for the assessment of international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection, and in particular for use in updating EUAA’s country guidance development on Syria.

The report covers the period of August 2022 – August 2023, and provides an update of the EUAA COI report: Syria - Security situation (September 2022). The report should be read in conjunction with the EUAA COI report: Syria - Country Focus (October 2023).

The security situation report examines the nature of armed conflicts taking place in the territory, the nature of the violence and presence of armed actors in different areas, and the impact on civilians, for example in terms of casualties/fatalities and conflict-linked displacement.

The drafting of this report was finalised on 31 August 2023. Any event taking place after this date is not included in this report.

This report was jointly drafted by the EUAA COI Sector together with:

- Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD)

- France, Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA), Information, Documentation and Research Division.

The following department has reviewed this report:

Belgium, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGRS), Centre for Documentation and Research (Cedoca).

This report was written according to the EUAA COI Report Methodology (2023) and the EUAA COI Writing and Referencing Guide (2023).

Beleid

Sinds 2011 is Syrië in een bloedig intern gewapend conflict verwikkeld met een zeer hoog aantal slachtoffers, ontheemden en vluchtelingen als gevolg. De strijdende partijen ontzien de burgerbevolking niet. Zowel het Syrische leger als de gewapende oppositie schenden dagelijks, en op de meest wrede wijze, het internationaal humanitair recht en de mensenrechten. In vele gevallen worden burgers geviseerd omwille van etnische of religieuze redenen of omdat ze gepercipieerd worden als deel uitmakend van een ander politiek kamp.

Het Syrische leger slaagde er de afgelopen jaren in, aanzienlijke delen van het land te heroveren op de rebellen of jihadisten. Uit een analyse van de veiligheidssituatie blijkt dat het aantal militaire confrontaties in Syrië sinds de tweede helft van 2018 duidelijk is afgenomen, de impact van het conflict in Syrië regionaal erg verschillend is geworden en het grondgebied van Syrië anno 2020 kan opgedeeld worden in vijf geografische zones.

De burgeroorlog heeft een verwoestende impact op de burgerbevolking. Er zijn naar schatting in totaal 13,4 miljoen Syriërs die, als gevolg van het gewapend conflict, nood hebben aan humanitaire hulp, dit is een verhoging van 21% ten opzichte van 2020. Meer dan 90% zou onder de armoedegrens leven. 6,1 miljoen Syriërs zijn ontheemd binnen Syrië. Bovendien zijn er 5.6 miljoen het land ontvlucht.

Land: 
Syrië

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.