EUAA COI Report. Country Focus

Nederlands

The purpose of this report is to provide contextual information of relevance to the assessment of applications for international protection, including refugee status and subsidiary protection, and to the development of EUAA’s country guidance on Iran.

The report covers the period of 1 January 2023–17 April 2024. Events taking place after the end of the reference period have not been included, apart from some limited information added during the finalisation of the report, until 21 May 2024.

The report covers a general overview including the system of government, political situation and state authorities in chapter one, security situation in chapter two, the legal system and the judiciary including detention and prison conditions in chapter three, treatment of certain profiles and groups of population in chapter four and the key socio-economic situation in Tehran in chapter five.

This report was written by the Country of Origin Information (COI) sector of EUAA.

The following national COI departments reviewed the report:

- Austria, Federal Office for Immigration and Asylum, Country of Origin Information Department;

- Denmark, Danish Immigration Service (DIS) ;

- France, Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA), Information, Documentation and Research Division (DIDR);

- Greece, Asylum Processes and Training Department, Greek Asylum Service, Ministry of Migration and Asylum;

- The Netherlands, Ministry of Justice and Security, Immigration and Naturalisation Service, Office for Country Information and Language Analysis (OCILA).

This report was written according to the EUAA COI Report Methodology (2023) and to the EUAA COI Writing and Referencing Style Guide (2023).

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EUAA, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Iran

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.