EUAA COI Report. Country Focus

Nederlands

The purpose of this report is to provide relevant contextual information in view of the assessment of applications for international protection, including refugee status and subsidiary protection.

The report provides an overview of the situation in Sudan, in the period 15 April 2023 – 31 January 2024, focusing on security issues and selected profiles relevant for international protection, that have been impacted by the conflict. Starting from the outbreak of the hostilities in April 2023, the report focuses first on the disruptive impact on the communication and media situation in the country throughout the reporting period. After highlighting this impact on all aspects addressed in the remainder of the report, notably regarding non-reporting and underreporting issues, the report proceeds to address the humanitarian and the security situation in the country. The report focuses on selected regions/states, namely Darfur, the Kordofans (meaning the Kordofan states, also referred to as Greater Kordofan), Khartoum and Al Jazirah.

The second part of the report addresses a selection – non exhaustive – of the main profiles affected by the conflict. More specifically, the report addresses the situation of: journalists and media personnel, humanitarian and health personnel, political opponents, non-Arabs/Africans in Darfur, women and girls, as well as child soldiers. The targeting of these profiles has been widely reported, although intermittently and fragmentarily, by local and international sources alike. The report is complemented by the input of various international experts on the most unreported and underreported aspects of the issues addressed.

The drafting of this report was finalised on 22 March 2024.

This report was written by the COI Sector of the EUAA. The following departments and organisations have reviewed the report, together with EUAA:

- Belgium, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, CEDOCA – Documentation and Research Centre;

- Denmark, Danish Immigration Service – DIS, Country of Origin Information;

- Eric Reeves, Ph.D., specialised on the politics and human rights situation in Sudan. Since 1999 he has conducted original research and reported on topics relevant for international protection across the whole country, most notably on Darfur.

This report was written according to the EUAA COI Report Methodology (2023) and the EUAA COI Writing and Referencing Style Guide (2023).

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EUAA, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Soedan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.