EASO Meeting Report. Practical Cooperation Meeting. 12-13 June 2017

Nederlands

On 12 and 13 June 2017, EASO organised a Practical Cooperation meeting on Nigeria in Rome, in the framework of EASO’s Operating Plan in Italy.

The meeting report compiles information presented by key speakers during plenary sessions and subsequent questions and answers related to country of origin information. The different chapters of the report provide literal transcripts, rather than summaries or syntheses.

The external speakers validated the information in this report as of August 2017 and have given their consent to be quoted publicly from this report.

EASO invited the following guest speakers:

Anna Giustiniani, project Manager, IOM Italy

David Pratten, Associate Professor in the Social Anthropology of Africa; Fellow of St Antony’s College, University of Oxford

European Commission - Office of the EU Anti-Trafficking Coordinator

Luisa Inversini, President of the Territorial Commission for International Protection – Milan

Megan Turnbull, Visiting Assistant Professor, PhD, Department of Political Science, Skidmore College

Olumide Femi Makanjuola, Executive Director, TIERs - The Initiative for Equal Rights, Nigeria

Sine Plambech, Anthropologist, PhD, Danish Institute for International Studies

Stella Amadi Odiase, Lawyer and International Development Practitioner, Nigeria

Stephane Jaquemet, UNHCR’s Regional Representative for Southern Europe

UNHCR RSD unit

 

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Nigeria

Nieuw adres CGVS