EASO Country of Origin Information Report. State Actors of Protection

Nederlands

In samenwerking met het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) werd dit rapport opgesteld door experten op gebied van informatie over landen van herkomst (COI) bij de COI-units van de asielinstanties van de volgende landen: België, Noorwegen, Polen en Zweden. Alvorens te worden gepubliceerd, werd dit rapport voor herlezing en commentaar voorgelegd aan de asielinstanties van Denemarken en Zwitserland. De Oostenrijkse organisatie ACCORD (Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation) herlas en actualiseerde het rapport.

Dit rapport werd opgesteld volgens de voorschriften van EASO op gebied van COI-methodologie.

Het rapport biedt relevante informatie om te beslissen over internationale bescherming (vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming).

De bedoeling van dit rapport is een totaalbeeld te bieden van de werking van het bestuur van de Russische Federatie op gebied van justitie en veiligheid in haar rol van beschermingsactor. Het legt hoofdzakelijk de nadruk op de overheidsfuncties die als belangrijk voor de burgers worden geïdentificeerd, op de officiële instanties die de burgers de ultieme garantie bieden om hun rechten uit te oefenen.

Dit rapport bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk biedt informatie over de grondwet van de Russische Federatie en over de staatsstructuur. Het tweede hoofdstuk identificeert de verschillende beschermingsactoren (het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het parket, de rechtbanken, de nationale onderzoekcommissie, de commissaris voor de mensenrechten van de Russische Federatie). Het derde hoofdstuk ten slotte gaat specifiek over de situatie in Tsjetsjenië.

De redactie van dit rapport werd voltooid in december 2016. De gebeurtenissen na deze datum werden niet in aanmerking genomen, met uitzondering van de wetgeving inzake huiselijk geweld, die werd goedgekeurd in februari 2017 en in dit rapport werd opgenomen.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

 

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Russische Federatie

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.