EASO Country of Origin Information Report. Security situation

Nederlands

Dit rapport werd opgesteld door specialisten inzake informatie over landen van herkomst van de COI-units of asielinstanties die worden vermeld als medeauteur in de danksectie, samen met het Europees Asielondersteuningsbureau (EASO).

Dit rapport is een update van het veiligheidshoofdstuk van het COI-rapport South and Central Somalia Country overview (augustus 2014) van EASO en werd uitgebreid tot andere delen van Somalië: Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden tussen deze administraties (Sool, Sanaag, Khatumo).

In juni 2015 gaven leden van het COI-specialistennetwerk over Somalië input om het 2014 Country overview report te updaten. De voornaamste onderwerpen die volgens de feedback moesten worden geüpdatet, hadden betrekking op de veiligheidssituatie, niet alleen in Zuid- en Centraal-Somalië maar ook in de noordelijke gebieden van Somalië. Hoewel informatie over mensenrechten, migratie en terugkeer relevant werd bevonden, werd er beslist deze update alleen op veiligheidskwesties te richten, rekening houdend met het beperkte aantal medewerkers en de beschikbare tijd voor het opstellen.

Tijdens een COI Network-seminarie van EASO over Somalië op 3-4 november 2015 werd het ontwerp van de Terms of Reference gefinaliseerd en werden de ontwerp- en revisietaken verdeeld.

Dit rapport bevat informatie die werd verzameld tussen augustus 2014 en 31 december 2015.

Om te controleren of de Terms of Reference en de EASO-methodologie voor COI-rapporten volledig werden nageleefd, werd een revisie uitgevoerd door COI-specialisten van de landen en organisaties die worden vermeld als revisor in de danksectie. Er werd rekening gehouden met alle commentaren van de revisoren en de meeste werden opgenomen in de eindversie van dit rapport. Een expert van het UN Department of Safety and Security (UNDSS) in Somalië voerde een externe revisie uit.

Beleid

Na de val van president Siad Barre in 1991 is Somalië in chaos gedompeld. Verschillende autoriteiten hebben elkaar sinds 2000 opgevolgd. Somaliland en Puntland zijn in de jaren ‘90 de facto onafhankelijk geworden van de federale staat Somalië. De algemene veiligheidssituatie in Somalië wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Somaliërs intern ontheemd zijn of hun toevlucht genomen hebben in het buitenland. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat er fundamentele verschillen bestaan tussen de situatie in Mogadishu, Centraal- en Zuid-Somalië enerzijds en de situatie in de Somaliland en Puntland anderzijds.

Land: 
Somalië

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.