EASO Country of Origin Information Report. Security situation

Nederlands

Dit rapport is een update van het rapport van het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO), “Afghanistan Security Situation”, dat aanvankelijk werd gepubliceerd in januari 2015 en in januari 2016 werd geactualiseerd.

Het werd opgesteld door experten op gebied van informatie over herkomstlanden (COI) bij de COI-units van de asielinstanties van de volgende landen: Oostenrijk, België, Frankrijk, Hongarije en Polen. Alvorens te worden gepubliceerd, werd dit rapport voor herlezing en commentaar voorgelegd aan verschillende instanties, waaronder EASO en het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR). Het werd opgesteld volgens de voorschriften van EASO op gebied van COI-methodologie.

Dit rapport bevat informatie die de veiligheidssituatie in Afghanistan tot 31 augustus 2016 beschrijft.

Een beperkt aantal gespecialiseerde (papieren en elektronische) bronnen werden geraadpleegd. Er werden ook vragen gesteld aan contactpersonen, van wie sommige niet worden vernoemd om veiligheidsredenen. Er wordt naar hen verwezen als “anonieme bronnen”.

Dit rapport biedt relevante informatie om te beslissen over internationale bescherming (vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming).

Het eerste deel van het rapport bevat een algemene beschrijving van de veiligheidssituatie in Afghanistan en vestigt de aandacht op de regionale verschillen. Deze verschillen worden meer in detail behandeld in het tweede deel, dat de bestuurlijke onderverdelingen van het land beschrijft. Dit tweede deel bevat voor elk van deze onderverdelingen drie thema’s:

  • een algemene beschrijving van de provincie;
  • de waargenomen tendensen op gebied van de veiligheidssituatie (periode van 1 september 2015 tot 31 augustus 2016)
  • ontheemdingen.

Beleid

De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Afghanen intern ontheemd zijn of hun toevlucht genomen hebben in het buitenland. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat er tussen de regio’s van Afghanistan fundamentele verschillen bestaan in de veiligheidssituatie, de aard en de intensiteit van het geweld.

Land: 
Afghanistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.