EASO Country of Origin Information Report. Recruitement by armed groups

Nederlands

Dit rapport is een update van het rapport van het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO), “Afghanistan, Taliban strategies, recruitment”, dat werd gepubliceerd in 2012.

Dit rapport werd opgesteld door een Afghanistanspecialist van het Research- en Documentatiecentrum (Cedoca) van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en door EASO. Alvorens te worden gepubliceerd, werd dit rapport voor herlezing voorgelegd aan de units voor informatie over de landen van herkomst (COI) van de asielinstanties van Hongarije en Zweden, alsook aan het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen (UNHCR). Bovendien werd het onderworpen aan een kwaliteitscontrole door Kate Clark van het Afghanistan Analysts Network (AAN), een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk voor research over Afghanistan. Alle opmerkingen van de personen die dit rapport moesten herlezen, werden in aanmerking genomen en de meeste werden opgenomen in de eindversie van het rapport.

Dit rapport werd opgesteld volgens de voorschriften van EASO op gebied van COI-methodologie.

Het bevat informatie die de situatie tot 19 augustus 2016 beschrijft. Het rapport is het resultaat van research in gespecialiseerde openbare (papieren en elektronische) bronnen. Bovendien contacteerde de researcher van Cedoca verschillende Afghanistanspecialisten.

Dit rapport biedt relevante informatie om te beslissen over internationale bescherming (vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming).

Het bevat vijf delen:

  • de Taliban en hun modus operandi;
  • de Islamitische Staat in Khorasan;
  • de organisatie Hezb-e Islami/Gulbuddin Hekmatyar;
  • de pro-regeringsmilities;
  • de rekrutering van kinderen.

Beleid

De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Afghanen intern ontheemd zijn of hun toevlucht genomen hebben in het buitenland. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat er tussen de regio’s van Afghanistan fundamentele verschillen bestaan in de veiligheidssituatie, de aard en de intensiteit van het geweld.

Land: 
Afghanistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.